Kartice

Vse, kar morate poleti vedeti o dvigih na bankomatih

23. 06. 2023

S svojo SKB Visa debetno kartico osebnega računa lahko popolnoma brezplačno dvigujete gotovino na bankomatih OTP banke na Hrvaškem. Preverite široko mrežo bankomatov hrvaške OTP banke, ki šteje več kot 430 bankomatov!

Vse, kar morate poleti vedeti o dvigih na bankomatih

Na vseh drugih bankomatih na Hrvaškem pa letos, zaradi prevzema evra, ne bo več zaračunane provizije za valutno menjavo, kljub temu pa dvigi, niso zastonj. Do brezplačnih dvigov na bankomatih drugih tujih bank v območju evra so upravičeni imetniki določenih SKB paketov oziroma kartic, vendar pa je treba vedeti, da so ob dvigu možni morebitni stroški, ki jih lahko zaračuna tuja banka, ki je lastnica bankomata. 

Imetnikom MOJ M ali MOJ L paketa, ISIC paketa, Paketa za mlade ali imetnikom Visa Platinum kartic, SKB banka ne bo zaračunala nadomestila za dvig gotovine (glede na ponudbo), bo pa Hrvaška banka lahko zaračunala provizijo za dvig na njihovem bankomatu. Bodite pozorni na obvestila na bankomatu! Če se z zaračunano provizijo ne strinjate, lahko dvig prekinete.

Svetujemo vam, da  gotovino dvigujete brezplačno na bankomatih OTP banke, plačujete s kartico oziroma, da za dvig gotovine poskrbite pred odhodom na Hrvaško, če na območju vaših počitnic ni bankomatov OTP banke Hrvaška.  

Če so dvigi na bankomatih tujih hrvaških bank nujni, je bolje, da opravite enkratni večji dvig kot več manjših, saj se provizije banke lastnice bankomatov razlikujejo. Večina bank zaračuna fiksno provizijo ne glede na znesek dviga, zato je bolje dvigniti večjo vsoto denarja, saj je dodaten strošek provizije enak, če dvignete 20 ali 150 EUR. Svetujemo, da pozorno spremljate sporočila na bankomatih ni v primeru, da ni ste prepričani o morebitnih dodatnih stroških, transakcijo prekinete.

Dvigovanje gotovine v državah izven Slovenije, ki imajo evre: 

Bankomat v tujini lahko pred dvigom gotovine opozori, da bo zaračunal provizijo, ki je različna glede na banko lastnico. V tem primeru lahko dvig prekinete in poiščete bankomat, ki te provizije nima. Če se s provizijo strinjate, vam bo zaračunan višji znesek dviga kot ste prejeli gotovine, ne glede na to, da se vam provizija za dvige, glede na ugodnosti, ki jih imate pri SKB banki, kot izdajateljici vaše kartice, ne zaračunava. Tu gre za provizijo banke, ki je lastnica bankomata.

Dvigovanje gotovine v državah, ki nimajo evra: 

Bankomat v tujini pred dvigom gotovine lahko ponudi dve možnosti:

 • dvig s konverzijo v EUR
 • dvig gotovine v lokalni valuti.

Katero izbrati?

Če izberete dvig s konverzijo v EUR, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata.

Če izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank. 

 Zato vam svetujemo, da izberete dvig v lokalni valuti in ne s konverzijo v EUR.

Dobro je vedeti – varna uporaba bankomata:

 • Pazite, da nihče ne vidi vaše PIN številke - ob vnosu številke z drugo roko prekrijte tipkovnico.
 • Preverite, da je čakajoči za vami dovolj oddaljen od vas in ga opozorite, da se odmakne, če stoji preblizu.
 • Nikoli ne dovolite, da vam kdorkoli pomaga pri vnosu PIN številke.
 • Bankomat vedno uporabljajte sami. Če ga še ne znate uporabljati, naj vam ne pomaga mimoidoči, ampak vas bomo o varni uporabi poučili v poslovalnici SKB banke.
 • Plačilno kartico uporabljajte na tistih bankomatih, ki stojijo na obljudenem in dobro osvetljenem mestu.
 • Če na bankomatu zaznate kakršnekoli spremembe ali odstopanja od običajnega izgleda ali delovanja (npr. plačilno kartico težje vstavite v režo bankomata, ali pa so tam prisotne naprave, ki jih običajno ni, neobičajna postavitev kamer, …), vzemite plačilno kartico in izberite drug bankomat. Čim prej pokličite na telefonsko številko, ki je zapisana na plačilni kartici ali policijo.
 • Do bankomata, nameščenega v zaprtem prostoru, pridete tako, da si vrata odprete s potegom plačilne kartice. Zapomnite si, da vam za odpiranje vrat nikoli ni treba vnesti PIN številke. Če je na vratih naprava, ki od vas zahteva vnos PIN številke, tega ne storite, ampak o tem obvestite katerokoli banko ali hranilnico.
 • Če vam bankomat ne vrne plačilne kartice, ob ali na njem pa je nalepljeno navodilo, da ponovno vnesite PIN številko, tega ne storite. Enako velja, če vam ponoven vnos PIN številke predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se predstavlja za bančnega delavca. V obeh primerih takoj obvestite najbližjo enoto ali policijo.
 • Če vam bankomat kljub odobritvi storitve ne izplača gotovine, najprej preverite stanje na svojem računu. Če je vaše stanje na računu nespremenjeno in je bila torej storitev neuspešna oziroma prekinjena, se je to zgodilo najverjetneje zaradi okvare bankomata ali pomanjkanja gotovine v njem. Če pa ugotovite spremembo stanja na računu in je bil želeni znesek odobren, ne pa tudi izplačan, pa o dogodku nemudoma obvestite svojo banko ali hranilnico.
 • Pri opravljanju transakcije na brezstičnih bankomatih z brezstično kartico le-to zgolj približate brezstičnemu čitalcu na bankomatu. Za vsako transakcijo je vedno potrebno vnesti PIN številko.

Nazaj