Poslovne finance, Osebne finance

Sprememba zakona o trgu finančnih instrumentov

03. 06. 2019

Evropska direktiva o trgih finančnih instrumentov (MIFID 2) investicijskim podjetjem od 15. 6. 2019 dalje nalaga nove obveznosti do strank.

Sprememba zakona o trgu finančnih instrumentov

Evropska direktiva o trgih finančnih instrumentov (MIFID 2), ki je bila v slovenski pravni red uvedena z Zakonom o trgu finančnih inštrumentov 1 (ZTFI-1), investicijskim podjetjem od 15. 6. 2019 dalje nalaga nove obveznosti do strank. Glavni poudarki ZTFI-1, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja SKB d.d. in so naslednji:

  • krepi se zaščita vlagateljev in izvajanje pravil pri poslovanju s finančnimi instrumenti,
  • izboljšuje preglednost kapitalskih trgov in določa celovita pravila pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in dolžniškimi finančnimi instrumenti;
  • uveljavlja dodatne ukrepe pri upravljanju produktov, krepitvi nadzornih in upravnih funkcij ter finančnem nadzoru.

  Splošna informacija o določilih zakona o trgu finančnih instrumentov pdf, 263 kB  


Nazaj