Poslovne finance, Poslovni računi

Sprememba cenika za pravne osebe s 1. 9. 2020

31. 07. 2020

S 1. 9. 2020 bomo spremenili cene nekaterih postavk v Ceniku za pravne osebe.