Poslovne finance

Sprememba cenika za pravne osebe s 1. 11. 2019

01. 10. 2019

S 1. 11. 2019 bomo spremenili cene nekaterih postavk v Ceniku za pravne osebe.