Poslovne finance

Sprememba cenika za pravne osebe s 1. 10. 2019

26. 08. 2019

S 1. 10. 2019 bomo spremenili cene nekaterih postavk v ceniku za pravne osebe.