Poslovne finance, Osebne finance

Sprememba cenika za poslovanje s finančnimi instrumenti

19. 01. 2022

S 1. 2. 2022 spreminjamo cenik za poslovanje s finančnimi instrumenti za fizične in pravne osebe.

Sprememba cenika za poslovanje s finančnimi instrumenti

Spremembe vključujejo uskladitve s cenikom Centralne klirinško depotne družbe (KDD), med drugim:

  • spremembo provizije za poravnavo vrednostnih papirjev,
  • spremembo nadomestila za odpiranje trgovalnega računa,
  • spremembo mesečnega nadomestila za vodenje računa,
  • spremembo mesečnega nadomestila za vzdrževanje stanj
  • spremembo mesečnega nadomestila za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj.


Nazaj