Osebne finance

Sprememba Cenika storitev za prebivalstvo s 1. 9. 2020

01. 07. 2020

S 1. 9. 2020 bomo spremenili cene nekaterih postavk v Ceniku storitev za prebivalstvo.

Sprememba Cenika storitev za prebivalstvo s 1. 9. 2020