Poslovne finance

Slovenski podjetniški sklad in subvencioniranje obrestne mere

29. 03. 2019

V SKB sodelujemo s Slovenskim podjetniškim skladom, ki prek razpisov ponuja dolgoročno kreditiranje malega gospodarstva. Predmet razpisa so garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Slovenski podjetniški sklad in subvencioniranje obrestne mere

SKB sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom, ki prek razpisov ponuja dolgoročno kreditiranje malega gospodarstva. Letošnji razpis je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast mikro, malih in srednje velikih podjetij in omogočajo:

 • konkurenčno uveljavljanje na trgu;
 • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti;
 • izboljšanje financiranja obratnih sredstev;
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest;
 • spodbujanje zasebnih vlaganj ter pripomorejo h krepitvi razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Ugodnost kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada je izražena v:

 • nižji obrestni meri;
 • ročnosti kredita;
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita;
 • možnosti nižje zahteve zavarovanja kredita s strani banke.

Upravičeni stroški, ki se upoštevajo za črpanje kredita:

 • stroški materialnih investicij;
 • stroški nematerialnih investicij;
 • stroški financiranja obratnih sredstev.

Poraba kredita je namenska, banki je potrebno predložiti:

 • Pred prvim črpanjem: prijavni list za garancijo Sklada;
 • Za ostala črpanja: račun za upravičene stroške. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV);
 • Kredit ne more biti namenjen za poplačilo obstoječih kreditov ali lizing pogodb.
  Kredit lahko krije največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta/investicije. Razliko pa podjetje krije z lastnimi sredstvi.

Roki za predložitev vlog so:

5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Prvi rok je tako 5. aprila in zadnji 15. oktobra 2019, oziroma do porabe sredstev.

Sklad izda garancijo v višini 60 % oziroma 80 % vrednosti brez stroškov odobritve garancije.
Več informacij o ponudbi na www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi


Nazaj