Poslovne finance, Osebne finance

Skupina SKB z 57,6 milijonov evrov čistega dobička v 2018

07. 02. 2019

Čisti dobiček je 32,7 odstotkov višji kot v letu 2017 in predstavlja drugi najboljši poslovni rezultat Skupine SKB, odkar sodi v Société Générale. Donos na kapital se je povečal z 11,7% na 16,6% in razmerje med stroški in prihodki se je zmanjšalo z 52,6% na 49,8%. Ti rezultati so odraz izjemne uspešnosti poslovanja celotne Skupine.

Skupina SKB z 57,6 milijonov evrov čistega dobička v 2018