Poslovne finance, Osebne finance

Skupina SKB poslovno leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 34,9 milijonov EUR

05. 03. 2021

Skupina SKB je, navkljub situaciji in posledicam epidemije, uspešno zaključila poslovno leto 2020, s čistim dobičkom v višini 34,9 milijonov EUR, kar je 19,3 milijone EUR manj kot preteklo leto.

Skupina SKB poslovno leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 34,9 milijonov EUR

Zaradi povečanega kreditnega tveganja je Skupina SKB v letu 2020 dodatno oblikovala rezervacije in oslabitve, kar je tudi glavni razlog za nižji čisti dobiček. Skupina SKB je v letu 2020 sicer dosegla 9,1% donos na kapital. Kljub visokim stroškom presežne likvidnosti, povečani konkurenci na trgu posojil in posledično pritisku na nižanje kreditnih obrestnih mer ter nižjih prihodkov je Skupina SKB ustvarila 122,7 milijonov EUR čistih bančnih prihodkov, kar pa je za 1,3 % manj kot v letu 2019. V primerjavi s povprečjem bank v Sloveniji SKB banka še vedno ohranja višjo obrestno in storitveno maržo, izboljšala pa se je tudi stroškovna učinkovitost Skupine. Operativni dobiček Skupine SKB, se je v letu 2020 znižal le za 2%, na 60,5 milijonov EUR, zaradi česar lahko poslovanje Skupine SKB v danih razmerah označimo za uspešno.

Preberite več v sporočilu za javnost.


Nazaj