Prosta delovna mesta, Osebne finance

MARKETINŠKI SPECIALIST (m/ž) v sektorju Marketing - Ponudba strankam

05. 04. 2019

Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo za področje produktov financiranja (krediti, garancije, …) in investicijskih produktov (skladi, depoziti, vrednosti papirji, zavarovanja,…) poslovanja banke za vse segmente strank. Spremlja tržne trende in življenjski ciklus teh in jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost.

MARKETINŠKI SPECIALIST (m/ž) v sektorju Marketing - Ponudba strankam

Opis dela

 • vodi področje dela;
 • oblikuje in izvaja ustrezno strategijo produktov/storitev, njihovo poslovno politiko in ponudbo za posamezne prodajne poti;
 • ustrezno umešča, opredeljuje in diferencira produkte/storitve, ponudbo banke ter opredeljuje specifične prodajne procese/pristope;
 • opredeljuje akcijske načrte uvajanja/ukinitve produktov/storitev, ponudbe in primernih prodajnih poti ter analizira rezultate;
 • spremlja življenjski ciklus produktov/storitev, ponudb in jih prilagaja prodajnim potem, tržnim spremembam (trendi, ponudba, cena, pogoji….), konkurenci in potrebam strank;
  proučuje trg, tržna gibanja in analizira (bančno) konkurenco;
 • pripravlja trženjske, komercialne akcije in prodajne načrte;
 • pripravlja predstavitve produktov/storitev, ponudb in pristopov ter drugo dokumentacijo za usposabljanje prodajnega osebja ter usposablja ob bolj kompleksnih spremembah;
 • izdeluje priročnike za prodajno osebje;
 • izdeluje dokumentacijo za stranke;
 • oblikuje uporabniške zahtevke in drugo potrebno dokumentacijo za uvedbo produktov/storitev, ponudbe in pristopov za posamezne prodajne poti;
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.

Od kandidata pričakujemo

 • 7. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri (alternativa 6/II);
 • zahtevno pisno in ustno komuniciranje v angleškem jeziku;
 • sposobnost analitičnega in kreativnega razmišljanja;
 • prodajno naravnanost in usmerjenost k stranki;
 • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost ter dobre organizacijske sposobnosti;
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
 • nekaznovanost in
 • da oseba ni v kazenskem postopku.

Iščemo kandidate, ki bodo primerno razvojno usmerjeni ter sposobni udejanjiti priložnosti ter ustrezno prepoznavati nevarnosti izhajajoč iz sprememb v okolju, konkurenci in zakonodaji.

Prednost bodo imeli kandidati

 • z delovnimi izkušnjami na področju bančništva oz. finančnih storitev,
  licenco za zavarovalne zastopnike/posrednike, trženje skladov in / ali brokerski izpit
  ki poznajo:
 • bančne produkte (financiranje, varčevanje),
 • nebančne produkte (vrednostni papirji, skladi, zavarovalni produkti),
 • nove tehnologije in trende,
 • zakonodajo vezane na zgornja področja.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen delovni čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je v Ljubljani.

Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom (v slovenščini in angleščini) posredujejo do 26. 4. 2019 na cloveski.viri@skb.si z obveznim pripisom »Marketinški specialist« v sektorju »Marketing – Ponudba strankam«.


Nazaj