Prosta delovna mesta, Osebne finance

Marketinški specialist FP (m/ž) v sektorju Marketing – Ponudba strankam


05. 12. 2018

Iščemo kandidate, ki bodo primerno razvojno usmerjeni ter sposobni udejanjiti priložnosti ter ustrezno prepoznavati nevarnosti izhajajoč iz sprememb v okolju, konkurenci in zakonodaji.

Poslanstvo dela

Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo za področje finančnega planiranja - kreditnih in naložbenih produktov poslovanja banke za vse segmente strank. Spremlja tržne trende ter življenjski ciklus le-teh in jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost.

Opis dela

 • vodi področje dela;
 • oblikuje in izvaja ustrezno strategijo produktov/storitev, njihovo poslovno politiko in ponudbo za posamezne prodajne poti;
 • ustrezno umešča, opredeljuje in diferencira produkte/storitve, ponudbo banke ter opredeljuje specifične prodajne procese/pristope;
 • opredeljuje akcijske načrte uvajanja/ukinitve produktov/storitev, ponudbe in primernih prodajnih poti ter analizira rezultate;
 • spremlja življenjski ciklus produktov/storitev, ponudb in jih prilagaja prodajnim potem, tržnim spremembam (trendi, ponudba, cena, pogoji….), konkurenci in potrebam strank;
 • proučuje trg, tržna gibanja in analizira (bančno) konkurenco;
 • pripravlja trženjske, komercialne akcije in prodajne načrte;
 • pripravlja predstavitve produktov/storitev, ponudb in pristopov ter drugo dokumentacijo za usposabljanje prodajnega osebja ter usposablja ob bolj kompleksnih spremembah;
 • izdeluje priročnike za prodajno osebje;
 • izdeluje dokumentacijo za stranke;
 • oblikuje uporabniške zahtevke in drugo potrebno dokumentacijo za uvedbo produktov/storitev, ponudbe in pristopov za posamezne prodajne poti;
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.  

Od kandidata pričakujemo

 • 7. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri (alternativa 6/II);
 • zahtevno pisno in ustno komuniciranje v angleškem jeziku;
 • sposobnost analitičnega in kreativnega razmišljanja;
 • prodajno naravnanost in usmerjenost k stranki;
 • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost ter dobre organizacijske sposobnosti;
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;

Iščemo kandidate, ki bodo primerno razvojno usmerjeni ter sposobni udejanjiti priložnosti ter ustrezno prepoznavati nevarnosti izhajajoč iz sprememb v okolju, konkurenci in zakonodaji.

Prednost bodo imeli kandidati: 

 • z delovnimi izkušnjami na področju bančništva oz. finančnih ter plačilnih storitev,
 • licenco za zavarovalne zastopnike/posrednike in / ali brokerski izpit, ki poznajo:
  • bančne produkte (financiranje, varčevanje),
  • nebančne produkte (vrednostni papirji, skladi, zavarovalni produkti),
  • nove tehnologije in trende,
  • zakonodajo vezane na zgornja področja.

 Odgovornosti

 • udejanja etične kodekse;
 • varuje informacije in informacijski sistem;
 • varuje osebne, zaupne in tajne podatke;
 • skrbno ravna s sredstvi za delo in opremo;
 • izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen delovni čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je v Ljubljani. 

Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom (v slovenščini in angleščini) posredujejo do vključno 16. 12. 2018 z obveznim pripisom »Marketinški specialist - FP« v sektorju »Marketing – Ponudba strankam«.

 

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za izbor kadrov v naši družbi in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali drugim osebam ali organizacijam.

S pošiljanjem prijave potrjujete, da so vpisani podatki točni in pravilni ter dovoljujete, da z vašimi podatki ravnamo skladno z določbami veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov.


Nazaj

Prijava na delovno mesto

Največja dovoljena velikost posamezne priponke je 5 MB.