Osebne finance, Računi

Letni Obračun nadomestil

28. 10. 2019

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemov (ZPlaSSIED) moramo banke in hranilnice svojim strankam vsaj enkrat letno pripraviti in posredovati obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih s plačilnim (osebnim) računom.

Letni Obračun nadomestil

Obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih z vašim plačilnim (osebnim) računom pri banki SKB, vam bomo brezplačno zagotavljali enkrat letno. 

Prvi Obračun nadomestil za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 boste prejeli do konca oktobra 2019. Letni obračun stroškov boste prejeli:

  • v SKB NET spletni banki oziroma
  • po pošti, če niste uporabniki SKB NET spletne banke.

Obračun nadomestil vsebuje naslednje informacije:

  • obdobje obračuna,
  • skupaj plačana nadomestila, zaračunana za vse storitve skupaj,
  • skupaj plačane in prejete obresti,
  • nadomestilo na enoto za posamezno storitve in kolikokrat je bila storitev zaračunana in
  • skupni znesek vseh zaračunanih nadomestil za posamezno storitev.

Naslednji letni Obračun nadomestil za obračunsko obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vam bomo posredovali v začetku leta 2020. Tudi v naslednjih letih boste letni Obračun nadomestil prejemali enkrat letno, v začetku koledarskega leta.


Nazaj