Poslovne finance, Osebne finance

34. Skupščina SKB banke d.d. Ljubljana

20. 06. 2019

34. Skupščina SKB banke d.d. Ljubljana bo 23. julija 2019 ob 13. uri.

34. Skupščina SKB banke d.d. Ljubljana

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje 34. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana, ki bo 23. julija 2019 ob 13. uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani.

Za sejo Skupščine predlaga Upravni odbor naslednji Dnevni red.


Nazaj