Poslovne finance, Osebne finance

33. Skupščina SKB banke d.d. Ljubljana

30. 04. 2019

Upravni odbor SKB d.d. sklicuje 33. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana, ki bo 6. junija 2019 ob 13:00 uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani.

33. Skupščina SKB banke d.d. Ljubljana

Vsa gradiva za Skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke soba št. 612/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro.

Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za Skupščino.
Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani banke SKB.


Nazaj