Kredit s poroštvom države COVID-19

Za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu zaradi posledic epidemije COVID-19.

Izpolnite vlogo

Prednost

Poroštvo države

Po ZDLGPE Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost.

Ročnost

Do 5 let

Za kredite z ročnostjo do 5 let.

Posebnost

Ugodnejša obrestna mera

POROŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 nudi pomoč slovenskim pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, v obliki državnega poroštva v višini 70 % oz. 80 % glavnice kredita, odvisno od velikosti poslovnega subjekta.

Vloga

V razdelku Dokumentacija vam je na voljo Vloga za odobritev kredita po ZDLGPE. Skrbno jo preberite in jo v celoti izpolnite.

Seznam dokumentov

Vloga zahteva, da se ji priloži nabor dokumentov, zato smo za lažjo orientacijo pripravili Seznam dokumentov za odobritev kredita z državnim poroštvom.

Pomoč skrbnika

V primeru, da pri izpolnjevanju vloge in zbiranju dokumentacije potrebujete pomoč, se obrnite na svojega skrbnika.

Oddaja vloge

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo oddajte svojemu skrbniku osebno ali po navadni pošti.

Imate dodatna vprašanja povezana s kreditom s poroštvom države?

Za vse dodatne informacije in oddajo vloge vam je na voljo vaš skrbnik oz. Kontaktni center na telefonski številki 01 471 55 55.

Pogosta vprašanja

Katere stroške zaračuna banka za sklenitev kredita s poroštvom države?

Ob sklenitvi kredita s poroštvom države v banki zaračunamo nadomestilo za sklenitev in vodenje kredita po enaki tarifi, kot je veljala pred začetkom epidemije (pred 12.3.2020).

ZDLGPE predvideva tudi plačilo jamstvene premije za namen poroštva Republike Slovenije, ki bremeni uporabnika kredita. Premija, ki je določena v ZDLGPE, se obračuna letno.

Ali so za kredit s poroštvom države potrebna še druga ali dodatna zavarovanja?

Drugo ali dodatno zavarovanje kredita  je odvisno od primera oziroma če je v okviru odobritve tako zahtevano.

Kako je določena višina poroštva?

Višina poroštva Republike Slovenije za posamezen kredit znaša, glede na velikost uporabnika kredita skladno z Uredbo 651/2014/ EU:

 • 70% glavnice kredita za uporabnike kredita, ki se uvrščajo med velika podjetja
 • 80% glavnice kredita za uporabnike kredita, ki se uvrščajo med mikro, majhna ali srednja podjetja.

Kako se obrestna mera kredita z državnim poroštvom razlikuje od obrestne mere kredita brez tega poroštva?

Banka prenese finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na uporabnika kredita tako, da se obrestna mera kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero kredita brez vseh kreditnih zavarovanj zniža (kot določa Priloga 1 k Uredbi).

Kakšen je najvišji dovoljeni skupni znesek kredita?

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca (v nadaljevanju: uporabnik kredita), za katerega Republika Slovenija nudi poroštvo, znaša največ 25% prihodkov od prodaje v letu 2019 (AOP110), vendar ne več od višine dvojnega zneska stroškov dela za leto 2019 (AOP140+141+142). V primeru, da je uporabniku kredita odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega uporabnika kredita všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.

Kakšni so pogoji za pridobitev kredita z državnim poroštvom?

Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZDLGPE) v primeru kreditnih pogodb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sklenjene so po 12.3.2020 in najkasneje do 30.6.2021,
 • ročnost kredita ne presega petih (5) let,
 • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti uporabnika kredita, in sicer:
  • financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb,
  • financiranju obratnega kapitala,
  • financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene med 12.3. in 1.5.2020.
 • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.
Prikaži vse
Poslovne finance

Partnerji so pomembni, tudi finančni

Hipen in nepričakovan gospodarski krč, ki je posledica epidemije korona virusa, je poskrbel za marsikatero spremembo v naši okolici in poslovanju podjetij. Na preizkušnji so bila in so še tako osebna kot tudi poslovna partnerstva. Trenutno stanje je zato tudi pokazatelj, ali imamo ob sebi prave partnerje na katere se lahko zanesemo tudi v drugačnih in težjih trenutkih.

Osebne finance

Z vami v vsakem trenutku za nemoteno finančno poslovanje

V SKB banki zagotavljamo, da bomo z vami v vsakem trenutku, da bomo še naprej skrbeli za nemoteno finančno poslovanje ter vam kot trden in zanesljiv partner stali ob strani pri uresničevanju vaših ciljev in priložnosti.

Varčevanje

Prihodnost bo lepša, če zanjo poskrbite že danes.

Z mesečnim varčevanjem v skladih  boste lahko svoje prihranke plemenitili za uživanje sadov v prihodnosti.  

Za vas smo pripravili možnost varčevanja v krovnih skladih Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Moorea Fund, ki je novost na slovenskem trgu. Krovni sklad Moorea Fund poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogoča tudi redno mesečno vplačevanje v izbrani podsklad v okviru varčevalnega načrta.

 

Poslovne finance

Ko je za likvidnost podjetja dobro poskrbljeno

Življenjsko pomembna stvar nekega podjetja je njegov finančni tok. Majhna podjetja morajo res dobro izkoristiti vsak evro, ki ga obrnejo. Najslabša možnost je, da finance obležijo, po možnosti na računu s slabšimi obrestmi.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke.:

 • Oddaja vloge za odobritev prekoračitve - izredni limit.
 • Oddaja vloge za naročilo potrošniškega kredita.
 • Oddaja vloge za pridobitev kreditne kartice
  Mastercard / Visa.
 • Plačilo in prejem računov in e-računov.
 • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev