Poplave - informacije za stranke

Osebni dokumenti in pogodbe

Ostal sem brez osebnega dokumenta, kako se lahko identificiram v banki?

Stranke SKB banke lahko na bančnem okencu za identifikacijo uporabite kateri koli uradni identifikacijski (osebni) dokument, ki vsebuje fotografijo imetnika in ga je izdal državni organ.

Če ste ostali brez osebnega dokumenta, lahko na kateri koli upravni enoti zaprosite za prioritetno izdelavo nove osebne izkaznice ali potnega lista. Če boste vlogo vložili pred 11. uro, bo osebna izkaznica ali potni list izdelan še isti dan in predan na pošto.

Več informacij o zamenjavi dokumentov, uničenih v poplavah

 

V poplavah izgubljene oziroma uničene pogodbe

Za kopije pogodb, ki so bile izgubljene ali uničene v poplavah ter sklenjene med SKB banko in vami, se lahko obrnete na svojega osebnega bančnika.

Pozor!
Banka ne hrani zavarovalnih polic in dokumentacije, vezane na zavarovanja. Za pridobitev kopij zavarovalnih polic, se obrnite na zavarovalnico, pri kateri ste sklenili zavarovanje.

Blog zapisi