SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Zemljevid strani

 1. Kontakt
 2. Medijsko središče
  1. Sporočila za javnost
  2. Letna poročila
   1. Letno poročilo 2017
   2. Letno poročilo 2016
   3. Letno poročilo 2015
   4. Letno poročilo 2014
   5. Letno poročilo 2013
   6. Letno poročilo 2012
   7. Letno poročilo 2011
    1. Letno poročilo 2011 flash
   8. Letno poročilo 2010
    1. Letno poročilo 2010 flash
   9. Letno poročilo 2009
   10. Letno poročilo 2008
    1. Letno poročilo 2008 flash
   11. Letno poročilo 2007
   12. Letno poročilo 2006
   13. Letno poročilo 2005
   14. Letno poročilo 2004
   15. Letno poročilo 2003
   16. Letno poročilo 2002
   17. Letno poročilo 2001
   18. Letno poročilo 2000
   19. Letno poročilo 1999
   20. Skupinski izkaz uspeha banke 1999
   21. Izkaz stanja banke 1999
   22. Skupinski izkaz uspeha banke 1998
   23. Izkaz stanja banke 1998
   24. Skupinski izkaz uspeha banke 1997
   25. Izkaz stanja banke 1997
  3. Fotogalerija
  4. Kaj oglašujemo
  5. Celostna grafična podoba
  6. Nagrade in priznanja
 3. Société Générale Group
 4. SKB Leasing
 5. Avtorji
 6. Slovar bančnih izrazov
 7. SKB TEL (01) 471 55 55
 8. Osebne finance
  1. Bi zamenjali banko?
   1. Zamenjajte banko
   2. Dobrodošli v družino
   3. Samo moj paket
   4. Zlati paket
   5. Prestige paket
   6. Upokojenec paket
   7. Dr. paket
   8. Odvetnik in notar paket
   9. PAPI paket
   10. Mladi paket
   11. ISIC paket
   12. Pripravnik paket
  2. Osebni računi
   1. Standardni osebni račun
   2. Pokojninski osebni račun
   3. Prestige osebni račun
   4. Zlati osebni račun
   5. PAPI osebni račun
   6. ISIC osebni račun
   7. Osebni račun za mlade
   8. Osebni račun za nerezidente
   9. Osnovni plačilni osebni račun
   10. Osnovni osebni račun
  3. Plačilne storitve
   1. E-račun
   2. Domače plačilne transakcije
   3. Čezmejne in druge plačilne transakcije
   4. Direktne obremenitve in trajni nalogi
   5. Univerzalni plačilni nalog
  4. Krediti
   1. Jesenski gotovinski kredit
   2. Jesenski hitri gotovinski kredit
   3. Jesenski stanovanjski kredit
   4. Hitri stanovanjski kredit
   5. Kredit pri posredniku
   6. Kredit v 1 uri
   7. Stanovanjski krediti NSVS
   8. Študentski kredit
   9. Lombardni kredit
   10. Limit na osebnem računu
  5. Lizing osebnih vozil
  6. Kartice
   1. Brezstične kartice
   2. VISA debetna kartica
   3. VISA debetna kartica za mlade
   4. SKB ISIC Visa debetna kartica
   5. PAPI VISA debetna kartica
   6. Zlata VISA debetna kartica
   7. Prestige VISA debetna kartica
   8. Varnostni SMS
   9. 3-D Secure - varno plačevanje prek spleta
   10. MasterCard kartica nagrajuje!
   11. MasterCard kartica
   12. Zlata MasterCard kartica
   13. Zlata VISA Prestige kartica
    1. Globalna servisna pomoč GCAS
    2. Popusti jezikovne šole Berlitz
   14. VISA kartica
   15. Zlata VISA kartica
    1. Globalna servisna pomoč GCAS
    2. Popusti jezikovne šole Berlitz
   16. Zavarovanje kartic plus
   17. Oblikujte SKB kartico
   18. VISA debetna kartica gotovinskega računa
   19. Dodatna zavarovanja
  7. Varčevanja
   1. Varčevalni račun trojni plus
   2. Varčevalni račun s ciljem
   3. Varčevalni račun zvestobe
   4. Varčevalni račun dvojni plus
   5. Varčevalni račun 30 dni
   6. PAPI varčevalni račun 30 dni
   7. PAPI varčevalni račun zvestobe
  8. Depoziti
   1. Vezani depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti
   2. Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti
   3. Vezani depozit dvojni plus
  9. Strukturirani produkti
   1. SKB naložbeni depozit 7
   2. SKB naložbeni depozit 5
  10. Investicijski skladi
   1. Novice za vlagatelje
    1. Novice za vlagatelje - 2018
    2. Novice za vlagatelje - 2017
    3. Novice za vlagatelje - 2016
    4. Novice za vlagatelje - 2015
    5. Novice za vlagatelje - 2014
    6. Novice za vlagatelje - 2013
    7. Novice za vlagatelje - 2012
    8. Novice za vlagatelje - 2011
    9. Novice za vlagatelje - 2010
    10. Novice za vlagatelje - 2009
    11. Novice za vlagatelje - 2008
    12. Novice za vlagatelje - 2007
    13. Novice za vlagatelje - 2006
    14. Novice za vlagatelje - 2005
   2. Amundi Funds
   3. KD Krovni sklad
  11. Borzno posredovanje
   1. Borzno posredovanje na Ljubljanski borzi
   2. Tuji kapitalski trgi
  12. Zavarovanje
   1. Avtomobilsko zavarovanje
   2. Zavarovanje obveznosti v primeru smrti
   3. Naložbeno življenjsko zavarovanje Generali GaranT
   4. Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev stanovanjskih kreditov
   5. Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca
   6. Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških kreditov
   7. Življenjsko zavarovanje
   8. Premoženjsko zavarovanje
   9. Nezgodno zavarovanje
   10. Paket turističnega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini
   11. Zavarovanje Generali Turist z asistenco v tujini
   12. Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta
  13. Sodobne bančne poti
   1. Info SMS
   2. SPLET KOMPLET
   3. MOJ@SKB mobilno bančništvo
   4. SKB NET spletno bančništvo
   5. SKB TEL telefonsko bančništvo
   6. SKB TEL avtomatski odzivnik
  14. PAPI
   1. PAPI se predstavi
   2. PAPI zabava
    1. PAPIJEVE pobarvanke
    2. PAPIJEV delovni zvezek
    3. PAPIJEVE pesmice
    4. Uganke iz PAPIJEVE zbirke
    5. PAPIJEVI ohranjevalniki zaslona
    6. PAPI e-čestitka
   3. Varčevanje s PAPIJEM
    1. PAPI paket
    2. PAPI Varčevalni račun 30 dni
    3. PAPI Varčevalni račun zvestobe
    4. PAPI Varčevalni račun s ciljem
   4. Nasveti za starše
  15. Ugodnosti partnerjev
   1. Ugodneje s SPL
   2. Posebna ponudba za kupce stanovanj v Zelenem gaju
  16. Ponudba za mlade
   1. Povej naprej!
   2. Mladi paket
   3. ISIC paket
   4. Ugodnosti in popusti
   5. Osebni račun za mlade
   6. ISIC osebni račun
   7. Študentski kredit
   8. VISA debetna kartica za mlade
   9. MasterCard kartica
   10. VISA kartica
  17. SKB Prestige
   1. Prestige osebni račun
   2. Zlata VISA Prestige kartica
   3. SKB Privatno bančništvo
  18. SKB Privatno bančništvo
  19. Ponudba za tujce
  20. Obrestne mere
   1. Osebni računi
   2. Stanovanjski kredit
   3. Gotovinski in hitri gotovinski kredit
   4. Študentski kredit
   5. Lombardni kredit
   6. Varčevalni računi
   7. Naložbeni depozit
   8. Okvirni kredit na VISA kartici
   9. Vezani depoziti
  21. Ceniki
  22. Informativni izračuni
   1. Menjalnica
   2. Vezani depozit v EUR
   3. Stanovanjski kredit
   4. Gotovinski kredit
   5. Hitri gotovinski kredit
   6. Študentski kredit
  23. Pogosta vprašanja
  24. Dobrodošli v druzino
  25. Dobre stvari je vredno deliti
 9. Poslovne finance
  1. Bi zamenjali banko?
   1. Poslujte s SKB
   2. Podjetni paket
   3. Začetni paket
   4. Dr. paket
   5. Odvetnik in notar paket
  2. Računi in poslovanje
   1. Transakcijski račun
   2. Transakcijski račun rezervnega sklada
   3. Izvršnica
   4. Medbančno združevanje sredstev
   5. Avtomatski prenos sredstev SWEEP
   6. Dnevno-nočni trezor
  3. Kartice
   1. Poslovna VISA debetna kartica
   2. Poslovna MasterCard kartica
   3. Varnostni SMS
   4. 3-D Secure - varno plačevanje prek spleta
   5. Zavarovanje poslovnih kartic plus
   6. Samo moja kartica
   7. Sprejem kartic na prodajnih mestih
  4. Plačilne storitve
   1. E-račun
   2. Domače plačilne transakcije
   3. Čezmejne in druge plačilne transakcije
   4. SEPA
  5. Financiranje
   1. Kratkoročni krediti
   2. Dolgoročni krediti
   3. Posebna ponudba dolgoročnih kreditov
   4. Garancije
   5. Odkup terjatev
   6. Lizing
   7. Strukturirano financiranje
   8. Poslovni najem vozil
  6. Borzno posredovanje
   1. Borzno posredovanje na Ljubljanski borzi
   2. Tuji kapitalski trgi
  7. Kreditno posredovanje
  8. Oplemenitenje sredstev
   1. Depozit
   2. Depozitni račun 15, 31 ali 61 dni
   3. Zakladne menice
   4. Investicijski sklad Amundi Funds
   5. Skrbniški račun in druge skrbniške storitve
  9. Izvedeni finančni instrumenti
   1. Zavarovanje pred tečajnim tveganjem
   2. Zavarovanje pred obrestnim tveganjem
   3. Dokumenti po uredbi PRIIP
  10. Sodobne bančne poti
   1. Info SMS
   2. MOJ@SKB mobilno bančništvo
   3. PRO SKB NET spletno bančništvo
   4. MULTI SKB NET
   5. SKB TEL telefonsko bančništvo
  11. Mednarodno poslovanje
   1. Izdajanje garancij v tujino
   2. Dokumentarni akreditiv
   3. Dokumentarni inkaso
   4. Prodaja in nakup tujih valut
   5. Čekovno poslovanje
  12. Zavarovalni produkti
   1. Podjetniška varovalka
  13. Obrestne mere
   1. Depozitni račun
  14. Ceniki
 10. O SKB
  1. Vizitka
  2. Zgodovina
  3. Poslanstvo in vizija
  4. Upravni odbor
  5. Vodstvo banke
  6. Sklepi 32. Skupščine delničarjev
  7. Lastniška struktura
  8. #Vztrajam
  9. SKB urbani čebelnjak
  10. Sponzorstvo
   1. Filantropija
   2. Kultura
   3. Šport
 11. Dobrodošli v družino
 12. spletna-trgovina
 13. Tečajne liste
  1. Tečajna lista za občane
  2. Tečajna lista za podjetja
  3. Tečajna lista Banke Slovenije
 14. Poslovalnice in bankomati
  1. Najem sefa
  2. Storitve na bankomatu
  3. Poslovalnice
  4. Poslovne enote
  5. Bankomati
  6. Dnevno-nočni trezorji
  7. Sefi