Spremembe splošnih pogojev

Sprememba splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in za dovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu


Sprememba Splošnih pogojev za varčevalne račune

S 1. 1. 2017 bomo spremenili Splošne pogoje za varčevalne račune: