SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Slovar bančnih izrazov

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. Z
 24. Ž
E
 1. Efektivna obrestna mera (EOM)

  je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z zakonom o potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške kredita (obresti in druge stroške, ki so neposredno povezani s kreditno pogodbo in jih mora kreditojemalec plačati pri rednem odplačevanju kredita), izražene kot letni odstotek odobrenega zneska. Je efektivna obrestna mera, pri kateri se ne upošteva valorizacijska stopnja.

 2. Eksterni trajni nalog

  je plačilni instrument, s katerim plačnik imetnik računa pooblasti banko, da poravnava njegove obveznosti ali obveznosti dolžnika, ki se ponovijo vsaj petkrat, v breme njegovega računa in v korist transakcijskega računa koristnika pri drugi banki ali v korist pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pri banki. Posamezna obveznost se poravnava pod vnaprej določenimi pogoji in na določen(-e) datum(-e), v določenem časovnem obdobju. Opravi se plačilo fiksnega zneska. Banka višino zneska spremeni na zahtevo plačnika imetnika računa.

 3. Elektronski podpis

  je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, ter je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika.

 4. EURIBOR

  je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne evropske banke medsebojno ponujajo depozite. EURIBOR se določa dnevno, izjema so sobote, nedelje in prazniki.

 5. Evropsko plačilo

  je elektronsko plačilo, ki se izvrši na podlagi naloga za plačila oziroma nakazila, ki se glasi na plačila v evrih do zneska 50.000 EUR:

  • poteka med strankami s transakcijskimi računi pri bankah, ki so že pristopile k sporazumu o plačilih SEPA:
  • mora vsebovati pravilno številko IBAN, pravilni BIC-SWIFT in opcijo deljenih stroškov (SHA).