SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Slovar bančnih izrazov

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. Z
 24. Ž
A
 1. Akreditivna banka

  je banka v državi kupca, ki odpira akreditiv.

 2. Akreditivni nalogodajalec

  je pri odprtju akreditiva kupec (uvoznik).

 3. Akreditivni upravičenec

  je prodajalec (izvoznik).

 4. Amortizacijski načrt

  je načrt odplačevanja nekega posojila. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih. Za vsako kapitalizacijsko obdobje so izračunane obresti, razdolžnina in ostanek glavnice.

 5. Anuiteta

  je vnaprej določen znesek, ki se v določenih časovnih presledkih plačuje za plačilo ali odplačilo kredita. Sestavljena iz obresti in glavnice.

 6. Avans

  Vnaprej plačan znesek = predujem.

 7. Avizirna banka

  je banka v državi prodajalca.