SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Podjetniška varovalka

Podjetniška varovalka

Zavarujte ključne osebe v podjetju in zaščitite svoj posel

Ker podjetja ni brez pravih ljudi in ker se v življenju marsikaj zgodi,
za mirno spanje in stabilno stanje, mini strošek za veliko zavarovanje.
Rešitev na dlani za »doo« ali »espe« Podjetniška varovalka, banke SKB.

Z zavarovanjem Podjetniška varovalka smo tukaj, ko nas najbolj potrebujete.


Podjetniška varovalka je 10-letno naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Sava, d.d., ki ponuja celovito zaščito podjetja pred izgubo dohodka. Ta lahko nastane zaradi nepredvidenih dogodkov ali okoliščin, ki so jim v vsakodnevnem aktivnem in stresnem življenju lahko izpostavljene ključne osebe v podjetju. S Podjetniško varovalko izkažete svojo odgovornost do podjetja, zaposlenih, poslovnih partnerjev in vseh, ki sodelujejo z vami.

Komu je namenjeno?

Podjetniška varovalka pasica

Zavarovalec in upravičenec je podjetje ali samostojni podjetnik posameznik, ki določi posameznega zavarovanca. Zavarovanci so ključne osebe, ki so ob sklenitvi zavarovanja stare od 25 do 75 let. 


Prednosti zavarovanja Podjetniška varovalka

 • izplačilo zavarovalnih vsot na račun podjetja zagotavlja ekonomsko varnost v primeru odsotnosti ključnih oseb;
 • mesečne premije že od 25 EUR navzgor;
 • strošek zavarovanja je v primeru mlajših zavarovancev nižji in zavarovalne vsote višje;
 • zavarovanje se sklene brez vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca in brez zdravniškega pregleda zavarovanca;
 • izplačilo v primeru hujših bolezni vse do 85. leta starosti;
 • premije niso predmet obdavčitve z davkom od prometa zavarovalnih poslov, saj zavarovalna doba znaša 10 let;
 • varčevanje brez vstopnih stroškov in mesečnih stroškov obdelave zavarovanja;
 • podjetje lahko sklene poljubno število polic in do 2 polici na posamezno osebo;
 • premija za zavarovalna kritja šteje med davčno priznane odhodke;
 • ločeno in stroškovno neobremenjeno varčevanje z zajamčenim donosom.

Značilnosti

 • naložbeno življenjsko zavarovanje, ki v ospredje postavlja ekonomsko varnost podjetja;
 • zavarovalec in upravičenec je podjetje ali samostojni podjetnik posameznik;
 • zavarovanci so glede na pristopno starost razdeljeni v pet starostnih razredov od 25 do 75 let;
 • kritja:

- zavarovalna vsota za primer smrti in nezgodne smrti do 45.000 EUR,

- zavarovalna vsota za hujše bolezni (rak in/ali kap) do 13.500 EUR,

- nadomestilo za nezgodno hospitalizacijo do 170 EUR na dan,

- enkratna odškodnina za zlom kosti zaradi nezgode do 720 EUR,

- zavarovalna vsota za invalidnosti zaradi nezgode do 30.000 EUR - progresivno;

 •  naložba:

- v interni sklad »Zavarovalnica Sava Zajamčeni« z 1,5 % letno zajamčeno donosnostjo,

- 3, 10 ali 50 EUR mesečno;

 • zavarovalna doba je 10 let;
 • potek zavarovanja najpozneje v letu, v katerem bo zavarovanec dopolnil 85. leto starosti;
 • plačilo zavarovalne premije mesečno ali letno.

Izplačila

Ob smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za smrt in vrednost premoženja po polici. Popolno zavarovalno kritje nastopi že po poteku prvega leta, do takrat se v primeru smrti zavarovanca izplača 50 % plačanih premij.
 
Ob nezgodni smrti zavarovanca se izplačata zavarovalna vsota za nezgodno smrt in vrednost premoženja po polici, po preteku prvega leta zavarovanja pa tudi zavarovalna vsota za smrt.
 
Ob izteku zavarovanja brez smrti zavarovanca se izplača vrednost premoženja po polici.
 
Ob hujših boleznih zavarovanca po poteku prvih dveh let zavarovanja se, kot predplačilo, izplača zavarovalna vsota za smrt v deležu, ki je dogovorjen na polici. Za višino predplačila pa se zniža zavarovalna vsota za smrt.
 
Ob hospitalizaciji zavarovanca zaradi nezgode se izplača dnevno nadomestilo za več kot štiri zaporedne nočitve v bolnišnici zaradi nezgode (največ za 365 zaporednih nočitev).
 
Ob nezgodnem zlomu kosti zavarovanca se izplača enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti, tudi osteoporotičnih.
 
Ob nezgodni invalidnosti zavarovanca se izplača zavarovalna vsota za progresivno nezgodno invalidnost -  v primeru 100 % invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.


Zahtevana dokumentacija

Zakoniti zastopnik za sklenitev ponudbe potrebuje:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • davčno številko.

Če sta zavarovalec in zavarovanec različni osebi, je obvezna tudi prisotnost zavarovanca, ki se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in predloži davčno številko.