Plačilne storitve

 • E-račun

  E-račun je račun, izdan v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje papirnati račun. E-račun, ki ga izdajatelj prek svoje spletne banke izda svojemu dolžniku, se v okviru sistema e-račun  po elektronski poti varno pošlje v spletno banko prejemnika e-računa, ta pa ga enostavno plača z nekaj kliki.

  Več
 • Domače plačilne transakcije

  Izvajate plačilne transakcije v domačem prostoru dnevno ali občasno? V vsakem primeru vam v SKB z razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji in z možnostjo uporabe sodobnih bančnih poti ponujamo hitre in zanesljive plačilne storitve.

  Več
 • Čezmejne in druge plačilne transakcije

  Ste poslovno prisotni na tujih trgih? Poslovanje s tujino je v sodelovanju s SKB, ki je del mednarodne bančne skupine Société Générale, zanesljivo, hitro in cenovno ugodno. Uporaba sodobnih bančnih poti vam dodatno olajša opravljanje čezmejnih in drugih plačilnih transakcij.

  Več
 • SEPA – enotno območje plačil v evrih

  SEPA je kratica za enotno območje plačil v evrih (Single Euro Payments Area). Strankam omogoča izvajanje in prejemanje plačil v evrih, po enotnih pravilih in postopkih, znotraj ali zunaj nacionalnih meja, pod enakimi osnovnimi pogoji ter z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na njihovo geografsko območje.

  Več