SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Mednarodno poslovanje

Izdajanje garancij v tujino

Poslujete s tujino in potrebujete pri poslovanju bančno garancijo? Garancija v tujino je samostojna in nepreklicna obveza banke garanta za plačilo garantiranega zneska, unovčljiva na prvi poziv. Banka jo izdaja po nalogu svojih strank v korist tujih pravnih oseb.


Komu so namenjene?

Produkt je namenjen vsem pravnim osebam, ki poslujejo s tujino in potrebujejo bančno garancijo.


Prednosti

Garancije, izdane v tujino, prinašajo prednosti upravičencu in tudi prosilcu garancije.

Upravičenec garancije pridobi:

 • zaščito pred tveganjem neizpolnitve obveznosti po pogodbi;
 • možnost prenosa garancije ob soglasju vseh strank na drugo osebo, če je tako navedeno v garanciji;
 • preprosto unovčljivost;
 • možnost potrditve garancije, s katero se izloči deželno tveganje;
 • možnost uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji kadar koli med veljavnostjo garancije, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v garanciji in neodvisno od osnovnega posla;
 • zmanjšanje tveganja finančne in poslovne bonitete kupca.

Prosilcu garancije izdana garancija omogoča bolj preprosto izvedbo celotnega posla prek banke.


Značilnosti

SKB z izdajo garancije prevzema obvezo, da bo upravičencu po garanciji v tujini izplačala določen znesek, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v garanciji.

Glavni elementi garancije so:

 • prosilec za izdajo garancije;
 • upravičenec po garanciji;
 • garant (banka);
 • uvodni del garancije, ki opiše posel, ki je podlaga za izdajo garancije;
 • garancijska obveza;
 • maksimalni znesek garancije in valuta, v kateri je garancija plačljiva;
 • rok veljavnosti garancije;
 • pogoji, pod katerimi se zahteva plačilo;
 • morebitno določilo o zmanjšanju zneska garancije.

Na podlagi sklenjenih poslov med prosilcem in upravičencem garancije v SKB izdajamo naslednje vrste garancij:

Plačilne garancije za:

 • vračilo dobaviteljskih, blagovnih in finančnih kreditov,
 • pravočasno plačilo uvoženega blaga,
 • vračilo avansa.

Storitvene garancije za:

 • resnost ponudbe,
 • dobro izvedbo del,
 • odpravo napak v garancijskem roku,
 • zadržana sredstva v garancijskem roku.

Poleg direktnih garancij v SKB ponujamo tudi možnost izdaje indirektnih garancij (kontragarancije).

Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.


Zahtevana dokumentacija