SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Zavarovanje poslovnih kartic plus

Zavarovanje poslovnih kartic plus

Za bolj varno poslovanje

Z zavarovanjem poslovnih kartic plus lahko zavarujete SKB poslovne kartice in osebne predmete za primer izgube ali kraje.


Komu je namenjeno?

Zavarovanje poslovnih kartic plus je namenjeno podjetnikom, imetnikom transakcijskega računa v SKB in uporabnikom SKB poslovnih kartic.


Prednosti zavarovanja poslovnih kartic plus

 • vključuje zavarovanje v primeru zlorabe izgubljenih ali ukradenih SKB poslovnih kartic in zavarovanje v primeru kraje gotovine;
 • zavarovani so tudi osebni predmeti (osebni dokumenti, ključi, torbica, denarnica, mobilni telefon - povrnitev stroškov telefonskih klicev);
 • zavarovanje zagotavlja varnejše poslovanje s karticami;
 • zavarovanje velja v Sloveniji in tujini.

Značilnosti

 • SKB ponuja zavarovanje poslovnih kartic plus v sodelovanju z Zavarovalnico Sava;
 • zavarovalna premija za posameznega uporabnika kartice zavarovanja poslovnih kartic plus znaša le 12 EUR;
 • znesek premije se poravna z direktno obremenitvijo transakcijskega računa;
 • zavarovanje sklene podjetje oz. podjetnik (zavarovalec), za vsakega uporabnika SKB poslovne kartice (zavarovanca) posebej.


Zavarovanje poslovnih kartic plus obsega:

1. Zavarovanje tveganja zlorabe ukradenih ali izgubljenih poslovnih plačilnih in kreditnih kartic

Z zavarovanjem poslovnih kartic plus je zavarovanec upravičen do povračila škode, če pride do zlorabe izgubljenih ali ukradenih poslovnih kartic ter kraje gotovine. Zavarovanje vključuje škodo, nastalo od trenutka kraje ali izgube kartice do trenutka prijave izgube ali kraje kartice banki. 

Vsebina kritja Višina kritja
zavarovanje zlorabe izgubljene ali ukradene poslovne kartice 3.000 EUR na izgubo in na leto za zlorabo/opravljeno plačilo s kartico
250 EUR po kartici in na leto za
zlorabo z dvigom gotovine


2. Zavarovanje kraje ali ropa gotovine


Zavarovanje poslovnih kartic plus velja, če je bila zavarovalcu ukradena gotovina, ki jo je dvignil z računa zavarovalca na bankomatu ali v poslovalnici banke, če je do take kraje ali ropa prišlo v eni uri po opravljenem dvigu.

Vsebina kritja Višina kritja
zavarovanje predhodno dvignjene gotovine 125 EUR


3. Zavarovanje za dodatne stroške

Vključuje zavarovalno kritje za dejanske stroške, povezane:

 • s prijavo izgube / kraje kartice z namenom njenega preklica (kriti so stroški preklica kartice);
 • z izdajo nove kartice zaradi izgubljene / ukradene kartice;
 • z izdajo identifikacijske kartice oziroma digitalnega potrdila s pametno kartico za uporabo spletne banke v primeru izgube ali kraje.

 

Vsebina kritja Višina kritja
(po dogodku, do 3x letno)
stroški prijave izgube/kraje kartice ter izdaje nove kartice 13 EUR
stroški identifikacijske kartice oziroma digitalnega potrdila s pametno kartico za uporabo spletne banke 40 EUR


4. Zavarovanje kraje ali izgube osebnih predmetov


Poleg zavarovanja kartic SKB zavarovanje poslovnih kartic plus vključuje tudi zavarovanje osebnih predmetov, ki jih po navadi nosimo skupaj s karticami. Zavarovanje velja za:

 • ključe;
 • osebne dokumente;
 • ročno torbico;
 • denarnico;
 • mobilni telefon (povrnitev stroškov telefonskih klicev).

Območje kritja velja na ozemlju celotne Evrope (geografsko).

Vsebina kritja Višina kritja
(na izgubo in na leto)
zavarovanje stroškov ponovne izdelave dokumentov 100 EUR
zavarovanje stroškov ponovne izdelave ključev

300 EUR
 

zavarovanje stroškov ročne torbice/torbe, denarnice 100 EUR
 
zavarovanje mobilnega telefona
(povrnitev stroškov telefonskih klicev)
150 EUR
 


Zavarovalna kritja navedenih osebnih predmetov lahko uveljavljate samo, če je bila hkrati s krajo osebnih predmetov ukradena tudi poslovna kartica SKB.

Pomembno!
Izguba ali kraja kartice


Zavarovanec je dolžan izgubo ali krajo kartice nemudoma prijaviti policiji in v poslovalnici banke SKB, kjer ima odprt račun, ali na telefonsko številko:

 • za poslovno MasterCard kartico (01) 430 26 62 ali (01) 471 50 80;
 • za poslovno VISA debetno kartico (01) 471 50 90.

Če zavarovanec vloži prijavo po telefonu, mora v naslednjih osmih dneh v poslovalnici pisno potrditi resničnost prijave.

Kraja, odtujitev, rop gotovine
Prav tako mora zavarovalec kartice krajo, odtujitev, rop gotovine ali kakršen koli drug napad nemudoma prijaviti policiji, drugače zavarovalnica za omenjena tveganja ne odgovarja.

Kaj morate storiti, da lahko uveljavljate prednosti zavarovanja poslovnih kartic plus, če izgubite le kartico?
Če pride do zlorabe ukradene ali izgubljene katere koli poslovne kartice SKB, morate:

 • najpozneje v 45 dneh vložiti odškodninski zahtevek v poslovalnicah Save;
 • v skladu s pogoji za zavarovanje poslovnih kartic plus pridobiti vso dokumentacijo, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici.

Škodo prijavite na telefonski številki zavarovalnice (07) 391 73 08,
vsak dan med 7.30 in 15.30, ob sredah med 7.30 in 17.00.

Odškodninski zahtevek je na voljo v poslovalnicah SKB ali poslovalnicah Save. Zavarovalnica bo škodo, krito po pogodbi, povrnila v roku 14 dni po prejemu popolne dokumentacije.

Kaj morate storiti, da lahko uveljavljate prednosti zavarovanja poslovnih kartic plus, če poleg kartice SKB izgubite tudi osebni predmet?
Poleg postopkov, opisanih za primer izgube kartice SKB, je treba ob sočasni kraji ali izgubi osebnih predmetov pri prijavi odškodninskega zahtevka priložiti tudi policijsko poročilo.


Zahtevana dokumentacija

Kako do zavarovanja poslovnih kartic plus?
Izpolnite pristopno vlogo (PDF) in jo oddajte v poslovalnici SKB.