SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Financiranje

Odkup terjatev

Potrebujete denarna sredstva pred zapadlostjo terjatev? Z odkupom terjatev vam omogočimo, da dobite denar pred rokom zapadlosti terjatve in si s tem povečate likvidnost. 


Komu je namenjen?

Odkup terjatev je primeren za podjetja, ki imajo za svoje kupce dolge plačilne roke. Banka odkupuje terjatve od prodajalca terjatve, ki je lahko domača pravna oseba ali imetnik zasebne dejavnosti.


Prednosti odkupa terjatev

  • pridobitev likvidnih sredstev pred rokom zapadlosti odprtih terjatev;
  • lažje uravnavanje denarnega toka podjetja;
  • lažje načrtovanje in sprejemanje poslovnih odločitev.

Značilnosti

Odkup terjatev je kratkoročna oblika financiranja, pri kateri se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po znižani (t. i. diskontirani) vrednosti.
Višina diskonta je odvisna od roka zapadlosti terjatve in bonitete podjetja.

Katere terjatve lahko ponudite banki v odkup?

  • Terjatve, ki so že nastale in še niso zapadle;
  • kratkoročne terjatve z rokom plačila do 6 mesecev;
  • terjatve v domači ali tuji valuti;
  • terjatve do domačih podjetij in imetnikov zasebnih dejavnosti;
  • z regresno pravico do prodajalca terjatve (če glavni dolžnik ne plača obveznosti, banka za plačilo pozove prodajalca terjatve).

Po zakonu o davku na dodano vrednost je odkup terjatev finančna storitev, ki je obdavčena po 22 % davčni stopnji. Banka obračuna davek na znesek diskonta in nadomestila, ki jih banka zaračuna prodajalcu terjatve, ter za opravljeno storitev izda račun. Prodajalec terjatve, ki je davčni zavezanec, ima pravico do odbitka vstopnega davka pri obračunu DDV za davčno obdobje.

Kako poteka odkup terjatve?

Odkup terjatev

Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.


Zahtevana dokumentacija