SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških kreditov

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških kreditov

Življenje je polno lepih in žalostnih dogodkov. Nekateri so znani vnaprej, nekaterih pa ne moremo predvideti. Ko najamete kredit, potrebujete zagotovilo, da ga boste lahko odplačali sami, ne da bi pri tem ogrožali finančno stanje najbližjih. V SKB v sodelovanju z zavarovalnico Generali kreditojemalcem potrošniških kreditov ponujamo dodatno varnost v primeru smrti oziroma trajne in tudi začasne popolne delovne nezmožnosti.


Komu je namenjeno?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških kreditov je namenjeno imetnikom potrošniških kreditov (v starosti od 15 do 60 let) z odplačilno dobo od 3 do 96 mesecev.


Prednosti življenjskega zavarovanja kreditojemalcev potrošniških kreditov

 • dodatna varnost za kreditojemalca potrošniškega kredita in njegove dediče:
  • zavarovanje krije plačilo preostalega dolga kredita v primeru popolne trajne delovne nezmožnosti ali smrti kreditojemalca;
  • zavarovanje krije plačilo do 12 mesečnih anuitet potrošniškega kredita v primeru začasne popolne delovne nezmožnosti;
 • preprosta sklenitev zavarovanja:
  • ni potrebno izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika;
  • zavarovalno polico vam izstavimo takoj ob sklenitvi zavarovanja;
 • višina zavarovalne premije je neodvisna od spola in starosti zavarovanca (kreditojemalca).

Značilnosti

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev potrošniških kreditov vključuje tri zavarovalna kritja:

 • zavarovanje za primer smrti (zavarovalnica krije plačilo preostalega dolga kredita);
 • dodatno zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode (zavarovalnica krije plačilo preostalega dolga kredita);
 • dodatno zavarovanje za primer začasne popolne delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode (zavarovalnica začne plačevati mesečne anuitete kredita, skladno z zavarovalnimi pogoji).

Zavarovalnica ponuja zavarovalno kritje do zneskov, ki so določeni na zavarovalni polici in so navzgor omejeni s:

 • poplačilom preostalega dolga potrošniškega kredita (do največ 30.000 EUR), če nastane eden od naslednjih zavarovanih dogodkov:
  • smrt kreditojemalca – v primeru smrti zavarovanca (kreditojemalca) med trajanjem zavarovanja, bo zavarovalnica upravičencu plačala znesek, ki je še ostal za plačilo iz kreditne pogodbe na dan smrti zavarovanca. Zavarovalnica ponuja kritje za primer smrti ne glede na razlog smrti, brez krajevnih omejitev in ne glede na delovni status zavarovanca;
  • popolna trajna delovna nezmožnost kot posledica bolezni ali nezgode – v primeru nastanka bolezni ali nezgode zavarovanca med trajanjem zavarovanja, katere posledica je popolna trajna delovna nezmožnost, bo zavarovalnica upravičencu plačala znesek, ki je še ostal za plačilo iz kreditne pogodbe na dan, ko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri zavarovancu ugotovi invalidnost I. kategorije;
 • poplačilom mesečnih anuitet potrošniškega kredita (do največ 500 EUR na anuiteto), če nastane naslednji zavarovani dogodek:
  • začasna popolna delovna nezmožnost kot posledica bolezni ali nezgode – v primeru nastanka bolezni ali nezgode zavarovanca (kreditojemalca) med trajanjem zavarovanja, katere posledica je začasna popolna delovna nezmožnost, bo zavarovalnica upravičencu plačevala mesečni znesek, enak mesečni anuiteti kredita, in sicer za čas začasne popolne delovne nezmožnosti. Zavarovalno kritje za začasno popolno delovno nezmožnost se začne po izteku dobe izključitve po nastanku zavarovalnega primera v trajanju 60 dni.

Zavarovalno premijo plačujete z direktno obremenitvijo osebnega računa, odprtega v SKB, mesečno, četrtletno, polletno oz. letno.

Tabela: Zavarovalne premije in izbrane glavnice potrošniških kreditov v EUR

Glavnica potrošniškega kredita Zavarovalna premija*
 mesečna** četrtletna polletna letna***
 1.000  /  /  14,89  29,78
 2.000  /  /  20,02  40,04
 3.000  /  12,57  25,14  50,29
 4.000  /  15,14  30,27  60,54
 5.000  /  17,70  35,40  70,80
 6.000  /  20,26  40,52  81,05
 7.000  /  22,83  45,65  91,30
 8.000  /  25,39  50,78  101,56
 9.000  /  27,95  55,90  111,81
 10.000  /  30,52  61,03  122,06
 15.000  14,44  43,33  86,66  173,33
 20.000  18,72  56,15  112,30  224,60
 25.000  22,99  68,97  137,93  275,86
 30.000  27,26  81,78  163,56  327,13

* V zavarovalno premijo je že vključen 8,5 % davek na zavarovalne posle.
** Minimalna mesečna premija znaša 10 EUR.
*** Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe z dobo trajanja do 3 let znaša minimalna letna zavarovalna premija 50 EUR. Če je zavarovalna doba daljša od 3 let, je minimalna letna zavarovalna premija 20 EUR.


Zahtevana dokumentacija

K zavarovanju lahko pristopite, če:

 • imate sklenjeno pogodbo o potrošniškem kreditu;
 • ste pred sklenitvijo zavarovanja opravljali pridobitno delo vsaj 12 mesecev in v zadnjih 12 mesecih niste bili odsotni z dela več kot 30 zaporednih dni zaradi bolezni ali nezgode;
 • niste mlajši od 15 in ne starejši od 60 let na dan podpisa pristopne izjave.

Če želite skleniti življenjsko zavarovanje kreditojemalca potrošniškega kredita, potrebujete:

 • osebni račun SKB,
 • sklenjeno pogodbo o potrošniškem kreditu,
 • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).