SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Nezgodno zavarovanje

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev stanovanjskih kreditov

Ob najemu stanovanjskega kredita potrebujete zagotovilo, da ga boste ne glede na življenjske dogodke lahko odplačali sami brez ogrožanja finančnega stanja svojih najbližjih. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca stanovanjskega kredita, ki smo ga pripravili v sodelovanju z zavarovalnico Generali poskrbi, da v primeru prezgodnje smrti odplačilo kredita ne bo bremenilo vaših dedičev.


Komu je namenjeno?

Namenjeno je imetnikom stanovanjskih kreditov (v starosti od 15 do 60 let) z odplačilno dobo od 3 mesecev do 300 mesecev.


Prednosti življenjskega zavarovanja kreditojemalcev

 • dodatna varnost za kreditojemalca stanovanjskega kredita in njegove dediče:
  • zavarovanje krije plačilo preostanka dolga kredita v primeru popolne trajne delovne nezmožnosti ali smrti kreditojemalca;
  • zavarovanje krije plačilo do 12 mesečnih anuitet stanovanjskega kredita v primeru začasne popolne delovne nezmožnosti;
 • preprosta sklenitev zavarovanja (do zavarovalne vsote 75.000 EUR):
  • ni potrebno izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika;
  • zavarovalno polico vam izstavimo takoj ob sklenitvi zavarovanja;
  • višina zavarovalne premije ni odvisna od spola in starosti zavarovanca (kreditojemalca).

Značilnosti zavarovalnih kritij

Izbirate lahko med tremi paketi Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev stanovanjskih kreditov, ki se med seboj razlikujejo po številu vključenih zavarovalnih kritij:

Paket 1:

 • Zavarovanje za primer smrti

Paket 2:

 • Zavarovanje za primer smrti
 • Dodatno zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti

Paket 3:

 • Zavarovanje za primer smrti
 • Dodatno zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti
 • Dodatno zavarovanje za primer začasne popolne delovne nezmožnosti


Zavarovalna kritja vključujejo:

 • zavarovanje za primer smrti (zavarovalnica krije plačilo preostalega dolga kredita);
 • dodatno zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode (zavarovalnica krije plačilo preostanka dolga kredita);
 • dodatno zavarovanje za primer začasne popolne delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode (zavarovalnica začne plačevati mesečne anuitete kredita, skladno z zavarovalnimi pogoji).


Zavarovalnica ponuja zavarovalno kritje do zneskov, ki so določeni na zavarovalni polici in so navzgor omejeni s:

 • poplačilom preostalega dolga stanovanjskega kredita (do največ 250.000 EUR), če nastane eden od naslednjih zavarovalnih dogodkov:
  • smrt kreditojemalca - s tem zavarovalnim kritjem se zaveže zavarovalnica v primeru smrti zavarovanca (kreditojemalca) med trajanjem zavarovanja plačati znesek, ki je enak preostanku dolga v višini, ki je še ostal za plačilo iz kreditne pogodbe na dan smrti zavarovanca. Zavarovalnica nudi kritje za primer smrti;
  • popolna trajna delovna nezmožnost kot posledica bolezni ali nezgode - s tem zavarovalnim kritjem se zaveže zavarovalnica v primeru nastanka bolezni ali nezgode zavarovanca med trajanjem zavarovanja, katere posledica je popolna trajna delovna nezmožnost, plačati znesek, ki je enak preostanku dolga v višini, ki je še ostal za plačilo iz kreditne pogodbe na dan, ko je s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri zavarovancu ugotovljena invalidnost I. kategorije.
 • poplačilom mesečnih anuitet stanovanjskega kredita (do največ 1.500 EUR na anuiteto), če nastane zavarovalni dogodek:
  • začasna popolna delovna nezmožnost kot posledica bolezni ali nezgode zavarovanca (kreditojemalca) med trajanjem zavarovanja, katere posledica je začasna popolna delovna nezmožnost, plačati upravičencu mesečni znesek, ki je enak mesečni anuiteti kredita (ki vključuje del glavnice in obresti), in sicer za čas začasne popolne delovne nezmožnosti. Zavarovalno kritje za začasno popolno delovno nezmožnost prične šele po izteku dobe izključitve po nastanku zavarovalnega primera v trajanju 60 dni.

Zavarovalno premijo plačujete z direktno obremenitvijo osebnega računa, odprtega v SKB, mesečno, četrtletno, polletno oz. letno.

Informativni izračun Življenjskega zavarovanja kreditojemalca z mesečno zavarovalno premijo*

Ročnost stanovanjskega kredita = trajanje zavarovanja 10 let
Zavarovalna vsota Paket 1 Paket 2 Paket 3
 30.000 EUR 11,33 EUR 14,20 EUR 18,04 EUR
 50.000 EUR 18,21 EUR 22,83 EUR 29,07 EUR
 75.000 EUR 26,81 EUR 33,63 EUR 42,85 EUR

*Minimalna višina mesečne zavarovalne premije znaša 10 EUR. 


Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti življenjsko zavarovanje kreditojemalca, potrebujete: