SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje

V SKB tudi po zavarovanje

Vas skrbi preskrbljenost družine, razmišljate o dolgoročnem varčevanju, hkrati pa ob tem ne želite tvegati? Klasično življenjsko zavarovanje zavarovalnice Generali, ki ga lahko sklenete tudi v poslovalnicah SKB, prinaša udeležbo pri dobičku, ob smrti zavarovane osebe pa bo upravičenec, naveden na zavarovalni polici, prejel izplačano zavarovalno vsoto za primer smrti.


Komu je namenjeno?

Življenjsko zavarovanje zavarovalnice Generali je namenjeno vsem od 15. do 60. leta starosti.


Prednosti življenjskega zavarovanja zavarovalnice Generali

 • ko sklenete življenjsko zavarovanje, hkrati varčujete (ob izteku zavarovalne dobe (ob doživetju) prejmete zajamčeno zavarovalno vsoto in pripisan dobiček);
 • hkrati ste tudi življenjsko zavarovani za primer smrti, s čimer zagotavljate dodatno finančno varnost sebi in najbližjim.

Značilnosti

Ponudbo življenjskega zavarovanja zavarovalnice Generali obsega:

 • paket »Osnovno zavarovanje« vključuje:
  • zajamčeno zavarovalno vsoto za primer doživetja in smrti;
  • možnost povečanja zavarovalne vsote za primer smrti do višine 300 % osnovne zavarovalne vsote;
  • možnost prilagajanja zavarovanja individualnim potrebam posameznika;

Poleg osnovnega zavarovalnega kritja (zavarovanje za primer smrti) je k paketom življenjskih zavarovanj, skladno z zavarovalnimi pogoji zavarovalnice, mogoče skleniti tudi številna dodatna zavarovalna kritja:

 • dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti,
 • dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti v prometni nesreči,
 • dodatno zavarovanje kritičnih bolezni,
 • dodatno zavarovanje za določene operacije,
 • dodatno zavarovanje bolnišničnega nadomestila,
 • dodatno zavarovanje dnevnega nadomestila,
 • dodatno zavarovanje za primer nezgodne invalidnosti – linearno oz. s progresijo 540 %,
 • prenehanje plačevanja premij, če gre za popolno trajno invalidnost.

Višina zavarovalne premije je v okviru ponudbe odvisna od:

 • višine zavarovalne vsote;
 • zavarovalne dobe;
 • starosti in zdravstvenega stanja zavarovanca;
 • drugih nevarnosti, ki vplivajo na višino premije.

Plačevanje premij življenjskega zavarovanja je urejeno z direktno bremenitvijo osebnega računa.

Pomembno!

Davčna zakonodaja za življenjska zavarovanja

Zakonsko osnovo obdavčitve oz. oprostitve plačila davka iz naslova življenjskih zavarovanj predstavljata:

 • Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) in
 • Zakon o dohodnini (Z-Doh-1).

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) pravi:

 • obračuna se 8,5 % davek od zavarovalne premije, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let;
 • obračuna se 8,5 % davek od odkupne vrednosti zavarovalne police, če se zavarovanje, sklenjeno za dobo 10 ali več let, prekine pred iztekom 10 let.

Zakon o dohodnini (Z-Doh-1) pa pravi:

Osnova za obdavčitev je razlika med izplačilom zavarovalne vsote (ali odkupne vrednosti) in vplačanimi premijami zavarovanja. Oprostitev obdavčitve življenjskega zavarovanja je predvidena v naslednjih primerih:

 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti zavarovanca;
 • če so izpolnjeni vsi našteti pogoji:
  • dohodek (zavarovalna dajatev) iz življenjskega zavarovanja zapade v plačilo pozneje kot po preteku 10 let od začetka zavarovanja;
  • sklenitelj zavarovanja (zavarovalec) je hkrati tudi upravičenec do izplačila zavarovalne dajatve ob koncu zavarovanja;
  • odkupna vrednost zavarovalne police ni izplačana prej kot po 10 letih od sklenitve zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti življenjsko zavarovanje, potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).