SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Zavarovanje obveznosti v primeru smrti

Zavarovanje obveznosti v primeru smrti

Ko se moja zgodba konča

Olajšajte skrbi najbližjim, zaščitite jih pred stroški pogreba in drugimi finančnimi obveznostmi.


Komu je namenjeno?

Zavarujejo se lahko osebe med 50. in 75. letom starosti.


Prednosti zavarovanja obveznosti v primeru smrti

Do povračila pogrebnine in posmrtnine kot enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni le socialno ogroženi družinski člani pokojne osebe. Vsi drugi, ki ne spadajo v to kategorijo, stroške pogreba krijejo v celoti, kar je lahko precejšnje finančno breme.

V sodelovanju z zavarovalnico Generali vam ponujamo rešitev z Zavarovanjem obveznosti v primeru smrti.


Značilnosti

  • Vseživljenjsko zavarovanje z vnaprej določeno zavarovalno vsoto za primer smrti;
  • brez zdravstvenega vprašalnika oziroma zdravniškega pregleda;
  • različne zavarovalne vsote, od 1.500 do 5.000 EUR;
  • mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačevanje zavarovalne premije, ki je glede na višino zavarovalne vsote odvisna od pristopne starosti;
  • upravičence na zavarovalni polici določi sklenitelj zavarovanja in jih lahko kadar koli tudi spremeni;
  • po koncu leta in dopolnjenem 90. letu starosti velja polno zavarovalno kritje, plačevanje premij se ustavi;
  • zavarovanje začne veljati ob 00.00 na dan, ki je naveden na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja, če je takrat plačan prvi obrok zavarovalne premije;
  • zavarovalnica Generali izplača zavarovalno vsoto upravičencem v 7 delovnih dneh od dneva prejema vseh dokazil, potrebnih za izplačilo.

Zavarovalne premije* glede na pristopno starost in zavarovalno vsoto:

  Zavarovalna vsota in premija v EUR
Pristop starost Mesečna premija Četrtletna premija Polletna premija Letna
premija
   1.500 2.000  1.500 2.000  1.500 2.000  1.500 2.000
50 let  /  /  17,73  22,64  35,17  44,90 69,77  89,02 
55 let  /  / 20,34  26,12  40,34  51,79  80,01  102,67 
60 let  /  10,35 23,84  30,79  47,27  61,03  93,72  120,96 
65 let  /  12,55 28,74  37,32  56,98  73,97  112,95  146,60 
70 let 12,12   15,82 36,03  47,03  71,40  93,21  141,51  184,68 
75 let 15,95   20,93 47,40  62,20  93,93  123,24  186,12  244,17 

*Informacije o višini zavarovalnih premij za pristopne starosti, ki jih v tabeli ne navajamo, dobite v poslovalnicah SKB.


Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti zavarovanje obveznosti v primeru smrti, potrebujete:

  • osebni račun SKB,
  • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).