SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Zavarovanje brezposelni

Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca

V SKB tudi po zavarovanje

V SKB v sodelovanju z zavarovalnico Generali omogočamo sklenitev zavarovanja za primer brezposelnosti kreditojemalca. Če izgubite službo, zavarovalnica poskrbi za vašo finančno varnost in vam omogoči nov začetek z dogovorjenim mesečnim nadomestilom, ki ga izplačuje do meseca nastopa nove zaposlitve oz. največ 12 mesecev.


Komu je namenjeno?

Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca je namenjeno vsem zaposlenim med 15. in 54. letom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so neprekinjeno in pri istem delodajalcu v Republiki Sloveniji zaposleni za nedoločen čas (polni delovni čas) najmanj leto dni.


Prednosti zavarovanja za primer brezposelnosti kreditojemalca

  • primerno je tudi za mlade, zaposlene za nedoločen čas več kot leto dni pri istem delodajalcu;
  • sklenitev zavarovanja samo z osebnim dokumentom;
  • prejemanje nadomestila do meseca nastopa nove zaposlitve in do največ 12 mesecev od meseca izgube zaposlitve.

Značilnosti

Za koliko časa sklenete zavarovanje?
Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca lahko sklenete za obdobje enega leta z možnostjo avtomatskega podaljševanja zavarovalne pogodbe.

Zavarovalna premija in višina mesečnega nadomestila
Zavarovalna premija je izračunana na podlagi višine mesečnega nadomestila in jo je mogoče plačevati z direktno bremenitvijo osebnega računa mesečno, četrtletno, polletno ali pa enkrat letno. Na višino premije lahko vpliva tudi poklic zavarovanca. Višina obroka zavarovalne premije ne sme biti nižja od 10 EUR.

Višina mesečnega nadomestila lahko znaša največ 1.000 EUR.


Tabela: Zavarovalne premije in izbrane višine mesečnega nadomestila v EUR

Višina
mesečnega
nadomestila
Višina zavarovalne premije**
 mesečna četrtletna polletna letna
 100  /  /  16,28  32,55
 200  /  16,28  32,55  65,10
 300  /  24,41  48,83  97,65
 400  10,85  32,55  65,10  130,20
 500  13,56  40,69  81,38  162,75
 600  16,28  48,83  97,65  195,30
 700  18,99  56,96  113,93  227,85
 800  21,70  65,10  130,20  260,40
 900  24,41  73,24  146,48  292,95
 1000  27,13  81,38  162,75  325,50

 * Izbrana višina mesečnega nadomestila se lahko giblje v znesku od 33 do 1.000 EUR in je odvisna od višine začetne anuitete odobrenega kredita. Zavarovalnica izplačuje zavarovancu dogovorjeno nadomestilo do pridobitve nove zaposlitve, a ne dlje kot 12 mesecev od zavarovančeve pridobitve statusa brezposelne osebe. Jamstvo zavarovalnice se začne 6 mesecev po sklenitvi zavarovanja.
** V zavarovalnih premijah je obračunan davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.


Kdaj lahko uveljavljate zavarovanje?

Prejemanje mesečnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti kreditojemalca lahko uveljavljate, če ste bili zaposleni za nedoločen čas pri istem delodajalcu najmanj leto dni in je ta prekinil zaposlitveno pogodbo zaradi poslovnih razlogov v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Jamstvo in obveznosti zavarovalnice
Jamstvo zavarovalnice se začne 6 mesecev po sklenitvi zavarovanja. Če ostanete brez zaposlitve, zavarovalnica začne naslednji mesec po vaši prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje mesečno izplačevati dogovorjeno mesečno nadomestilo. Nadomestilo vam izplačuje do konca meseca, v katerem se ponovno zaposlite, vendar najdlje 12 mesecev.
 
Ob nastopu zavarovalnega primera

Ob nastopu brezposelnosti zavarovanec obvesti in predloži zavarovalnici vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo lahko ugotovila nastop zavarovalnega primera (npr. potrdilo Zavoda za zaposlovanje o vpisu zavarovanca v evidenco brezposelnih oseb).


Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca, potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).