SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Zavarovanje brezposelni

Premoženjsko zavarovanje

V SKB tudi po zavarovanje

Posledice nepričakovanih dogodkov in pojavov, kot so potresi, viharji, toče in plazovi, lahko ogrozijo vaše premoženje. Premoženjsko zavarovanje ekskluzivni Paket Dom, ki ga v SKB ponujamo v sodelovanju z zavarovalnico Generali, zagotavlja zavarovanje vašega doma, za morebitne nujne primere pa je v zavarovanje vključena tudi storitev domske asistence.


Komu je namenjeno?

Premoženjsko zavarovanje ekskluzivni Paket Dom je namenjen fizičnim osebam, ki imajo v lasti stanovanjske nepremičnine.


Prednosti premoženjskega zavarovanja ekskluzivni Paket Dom

 • zavarovanje na novo vrednost;
 • kritje škode zaradi neposrednega in/ali posrednega udara strele;
 • kritje stroškov najema nadomestnega stanovanja ter stroškov preklica osebnih dokumentov in pridobitve novih;
 • konkurenčna cena zavarovanja s številnimi dodatnimi popusti in ugodnostmi.

Značilnosti

S premoženjskim zavarovanjem ekskluzivni Paket Dom lahko zavarujete stanovanjske nepremičnine in stanovanjske premičnine, v zavarovanje pa so vključene tudi storitve domske asistence.


A: Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin

Stanovanjske nepremičnine, ki jih lahko zavarujete:

 • stanovanjski objekti (eno- in dvostanovanjske hiše ali stanovanja v večstanovanjskih zgradbah);
 • počitniški objekti (vikendi in brunarice);
 • objekti v gradnji od 3. gradbene faze naprej, z dokončano streho in vgrajenim stavbnim pohištvom.

Kaj vključuje Paket Dom za stanovanjske nepremičnine?
S premoženjskim zavarovanjem Paket Dom boste poskrbeli, da bo vaš dom zavarovan proti požarom, viharjem in toči ter dodatnim elementarnih nevarnostim, kot sta izliv vode in lom stekla. Ob morebitni nesreči bo zavarovanje krilo najrazličnejše stroške, kot so stroški čiščenja in rušenja do stroškov najema nadomestnega stanovanja in dodatnih stroškov zaradi izvajanja predpisov uradnih organov.

Izbrano vrsto  kritja lahko nadgradite, tako da povišate nekatere limite ali sklenete dodatna zavarovanja, kot sta na primer dodatno zavarovanje odgovornosti iz posesti zgradbe in zemljišča ali dodatno zavarovanje proti potresu.


B: Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Kaj vključuje Paket Dom za stanovanjske premičnine?
S premoženjskim zavarovanjem ekskluzivni Paket Dom lahko zavarujete opremo stanovanja za osebno uporabo in potrošnjo, ki je v naseljeni ali nenaseljeni hiši, stanovanju, na podstrešju, v kleti ali garaži.

Paket Dom bo poskrbel, da bodo vaše stanovanjske premičnine zavarovane proti požaru, viharjem in toči ter dodatnim elementarnim nevarnostim, izlivu vode in lomu stekla. Paket Dom zavaruje tudi proti vlomni tatvini in ropu na vašem domu ali zunaj njega. V primeru nesreče bo zavarovanje krilo tudi del nastalih stroškov, kot so na primer stroški zamenjave ključavnice, stroški preklica in nabave novih dokumentov, ter del dodatnih stroškov, ki ste jih utrpeli ob škodnem dogodku.

Zavarovanje lahko nadgradite, tako da povišate nekatere limite zavarovalnih kritij ali sklenete dodatna zavarovanja, pri katerih lahko izbirate na primer med dodatnim zavarovanjem odgovornosti zasebnika, dodatnim strojelomnim zavarovanjem gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav ali dodatnim zavarovanjem proti potresu.


C: Domska asistenca

V vašem domu se lahko zgodijo nepredvidene nevšečnosti, kot so na primer počena vodovodna cev, požar v električni napeljavi, poškodovana ključavnica, ki jih lahko hitro in na preprost način rešite z domsko asistenco zavarovalnice Generali za nujno pomoč pri nezgodah na domu.

Domska asistenca zavarovalnice Generali vključuje:

 • potne stroške obrtnika;
 • njegovo prvo uro dela;
 • stroške uporabljenega materiala (razen ključavnic) do višine 50 EUR.

V primeru škode pokličite asistenčni center na:

 • brezplačno telefonsko številko za klice iz Slovenije 080 15 77;
 • na telefonsko številko za klice iz tujine +386 (0)1 47 57 117.

Zahtevana dokumentacija

Za sklenitev premoženjskega zavarovanja PaketDom potrebujete osebni dokument.