SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

V SKB tudi po zavarovanje

SKB in Generali ponujata celovito rešitev osebne varnosti, ki vas ščiti v primeru različnih nepredvidenih dogodkov. Vsak, ki odgovorno skrbi zase in za svoje bližnje ve, da je pomoč ob tragičnih dogodkih odločilna – za to poskrbi nezgodno zavarovanje.


Komu je namenjeno?

Nezgodno zavarovanje je namenjeno strankam različnih starosti in je posebej prilagojeno njihovim potrebam in željam.


Prednosti in ugodnosti nezgodnega zavarovanja

 • vsa zavarovalna kritja za nezgode veljajo 24 ur na dan ne glede na to, kje in kdaj se pripetijo;
 • nezgodna invalidnost - progresivna; pri 40 % invalidnosti zavarovalnica izplača 100 % zavarovalne vsote, pri 100 % invalidnosti zavarovalnica izplača 5,4-kratnik zavarovalne vsote;
 • nadomestilo za bolečine pri zlomih kosti - zavarovalnica izplača do 500 % dogovorjene zavarovalne vsote;
 • nezgodna renta - začetek izplačevanja nezgodne rente že pri 40 % invalidnosti s trajanjem do 5 let (v ekskluzivnem paketu je možno izplačilo nezgodne rente do 25 let);
 • stroški zdravljenja - zavarovalnica povrne stroške, ki jih ne pokrije zdravstvena zavarovalnica (kriti so tudi stroški reševanja v gorah in v vodi);
 • dnevno nadomestilo zavarovalnica omogoča tudi brezposelnim osebam;
 • VIVA paket;
 • dodatne ugodnosti zavarovanja in popusti pri družinskem paketu;
 • pakatni popust 15% ob sklenitvi življenjskega zavarovanja;
 • plačevanje mesečnih premij zavarovanja z direktno obremenitvijo osebnega računa.

Značilnosti nezgodnega zavarovanja zavarovalnice Generali

Izbirate lahko med osnovnim in ekskluzivnim paketom nezgodnega zavarovanja zavarovalnice Generali, v okviru katrerih je možno sklepati naslednje oblike nezgodnega zavarovanja:

 • Nezgodno zavarovnaje oseb - zavarovanje 24 ur na dan za zavarovance med 18. in 64. letom starosti,
 • Nezgodno zavarovanje otrok - zavarovanje otrok do 14. leta starosti,
 • Nezgodno zavarovanje mladih - zavarovanje mladih od 15. do 26 leta starosti,
 • Nezgodno zavarovanje za seniorje - zavarovanje starejših od 65. do 84. leta starosti.
 • Družinsko nezgodno zavarovanje - zavarovanje staršev skupaj z otroki.

Osnovni paket nezgodnega zavarovanja

Osnovni paket nezgodnega zavarovanja, glede na izbrano obliko nezgodnega zavarovanja, lahko vsebuje enega ali več spodaj opisanih zavarovalnih kritij:

 • Nezgodna invalidnost - linearna, ki se lahko sklepa kot samostojno kritje. Najvišja zavarovalna vsota znaša 200.000 EUR (pri nezgodnem zavarovanju za seniorje 80.000 EUR).
 • Nezgodna smrt, ki se lahko sklepa kot samostojno kritje. Najvišja zavarovalna vsota znaša 150.000 EUR (pri nezgodnem zavarovanju za seniorje 80.000 EUR).  Zavarovanja za primer nezgodne smrti ni možno skleniti za otroka do 14. leta starosti.
 • Bolnišnični dan, ki se ga lahko sklene skupaj s kritjem za nezgodno smrt in/ali nezgodno invalidnost. Najvišje nadomestilo znaša 70 EUR/dan (pri nezgodnem zavarovanju za seniorje 30 EUR/dan). Bolnišnični dan se izplača največ za 200 dni za isti zavarovalni primer in sicer v obdobju največ dveh let po dnevu nezgode.
 • Nezgodna renta - 5 let, ki se lahko sklepa skupaj s kritjem za nezgodno smrt in/ali nezgodno invalidnost. Najvišja dogovorjena zavarovalna vsota je lahko 2.000 EUR, najnižja pa 100 EUR. Nezgoda renta se izplača v primeru, če je posledica nezgode trajna invalidnost nad 40%.
 • Dnevno nadomestilo, ki se ga lahko sklapa le skupaj s kritjem za nezgodno invalidnost ali nezgodno smrt. Najvišje možno nadomestilo za redno zaposlene osebe znaša 25 EUR/dan, za brezposelne osebe, študente, dijake, upokojence, gospodinje pa 5 EUR/dan. Dnevno nadomestilo se izplača na podlagi predloženih bolniških listov največ za 200 dni prehodne nesposobnosti za delo za isti zavarovalni primer in sicer v obdobju največ dveh let po dnevu nezgode, ter se prizna za največ tri zavarovalne primere (nezgode) v posameznem zavarovalnem letu, vendar skupaj ne več kot 200 dni.

Informativni izračun: Nezgodno zavarovanje oseb

Osnovni paket         A        B       C
Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota v EUR Zavarovalna vsota v EUR Zavarovalna vsota v EUR
Nezgodna invalidnost - linarna 40.000 40.000 40.000
Nezgodna smrt 20.000 20.000 20.000
Bolnišnični dan   10 10
Nezgodna renta - 5 let   500 500
Dnevno nadomestilo     8
Mesečna premija z davkom 8,73 EUR 12,39 EUR 19,95 EUR

Ekskluzivni paket nezgodnega zavarovanja

Ekskluzivni paket nezgodnega zavarovanja, glede na izbrano obliko nezgodnega zavarovanja, lahko vsebuje enega ali več spodaj opisanih zavarovalnih kritij:

 • Nezgodna invalidnost - progresivna, ki se lahko s
 • Nezgodna smrt, ki se lahko sklepa kot samostojno kritje. Najvišja zavarovalna vsota je 150.000 EUR, (pri nezgodnem zavarovanju za seniorje 80.000 EUR). Zavarovanja za primer nezgodne smrti ni možno skleniti za otroke do 14. leta starosti.
 • Bolnišnični dan, ki se ga lahko sklene skupaj s kritjem za nezgodno smrt in/ali nezgodno invalidnost. Najvišje nadomestilo znaša 70 EUR/dan, (pri nezgodnem zavarovanju za seniorje 30 EUR). Bolnišnični dan se izplača največ za 200 dni za isti zavarovalni primer in sicer v obdobju največ dveh let po dnevu nezgode.
 • Nadomestila za bolečine pri zlomih kosti, ki se ga lahko sklene skupaj s kritjem za nezgodno smrt in/ali nezgodno invalidnost. Najvišja dogovorjena vsota je lahko 500 EUR, najnižja pa 10 EUR.
 • Nezgodna renta - 5 let, 15 let, 25 let - Sklene se lahko skupaj s kritjem za nezgodno smrt in/ali nezgodno invalidnost. Najvišja dogovorjena vsota je  2.000 EUR pri renti za dobo 5 let, 650 EUR pri renti za dobo 15 let in 400 EUR za dobo 25 let. Nezgoda renta se izplača v primeru, če je posledica nezgode trajna invalidnost nad 40%. V okviru nezgodnega zavarovanja za seniorje je možno skleniti le rento za dobo 5 let.
 • Dnevno nadomestilo ki se ga lahko sklepa le skupaj s kritjem za nezgodno invalidnost ali nezgodno smrt. Najvišje nadomestilo za redno zaposlene osebe znaša 25 EUR/dan, za brezposelne osebe, študente, dijake, upokojence, gospodinje pa 5 EUR/dan. Dnevno nadomestilo se izplača na podlagi predloženih bolniških listov največ za 200 dni prehodne nesposobnosti za delo za isti zavarovalni primer in sicer v obdobju največ dveh let po dnevu nezgode ter se prizna za največ tri zavarovalne primere (nezgode) v posameznem zavarovalnem letu, vendar skupaj ne več kot 200 dni.
 • Nadomestilo za operacije, ki se ga lahko sklene skupaj s kritjem za nezgodno smrt ali nezgodno invalidnost. Najvišja dogovorjena zavarovalna vsota je 1.000 EUR.
 • Stroški zdravljenja, ki se lahko sklepajo skupaj s kritjem za nezgodno smrt ali nezgodno invalidnost. Najvišja dogovorjena zavarovalna vsota je 5.000 EUR, najnižja pa 100 EUR. 
 • Stroški kozmetičnih operacij, ki se lahko sklepajo skupaj s kritjem za nezgodno smrt ali nezgodno invalidnost. Dogovorjeno zavarovalno kritje znaša do 5.000 EUR. Zavarovalnica povrne stroške kozmetičnih operacij, ki so bile potrebne zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovanca, ki so posledica nezgode.
 • Nadomestilo za izostanek od pouka - dnevno nadomestilo (velja le za nezgodno zavarovanje otrok), ki se ga lahko sklene le skupaj s kritjem za nezgodno invalidnost, za otroke od 6. do 14. leta starosti. Najvišje možno nadomestilo je 10 EUR/dan. Nadomestilo se izplača za vsak dan odsotnosti zavarovanca od pouka od 10. dneva odsotnosti dalje, ki je posledica nezgode.
 • Nadomestilo za nego otroka - tedensko nadomestilo (velja le za nezgodno zavarovanje otrok), ki se ga lahko sklene skupaj s kritjem za nezgodno invalidnost, za otroke do 14. leta starosti. Najvišje možno nadomestilo je 200 EUR/teden. Nadomestilo se izplača za vsak polni teden odsotnosti starša zavarovanca od dela zaradi nege otroka, ki je potrebna zaradi posledic nezgode. Nadomestilo se izplača za največ 6 tednov za isti zavarovalni primer.  
 • VIVA paket - nadomestilo za določena rakova obolenja in splav kot posledico nezgode, ki se ga lahko sklepa skupaj s kritjem za nezgodno smrt ali nezgodno invalidnost in le kot paket z vnaprej določenimi kritji in zavarovalnimi vsotami (sklepanje mogoče le v okviru nezgodnega zavarovanja oseb in nezgodnega zavarovanja mladih):
  • 5.000 EUR nadomestila v primeru izgube organa zaradi raka,
  • do 5.000 EUR za stroške kozmetičnih operacij zaradi raka na dojki,
  • 1.000 EUR nadomestila v primeru splava kot posledica nezgode,
  • do 1.000 EUR za stroške pomoči v gospodinjstvu v primeru zdravljenja zaradi izgube organa zaradi raka.

Informativni izračun: Nezgodno zavarovanje oseb

Ekskluzivni paket         A        B       C
Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota v EUR Zavarovalna vsota v EUR Zavarovalna vsota v EUR
Nezgodna invalidnost - progresivna  20.000 30.000 40.000
Nezgodna smrt 20.000 20.000 20.000
Bolnišnični dan  10 20 20
Nezgodna renta - 5 let   1.000 1.000
Nadomestila za bolečine pri zlomih kosti    200 200
Dnevno nadomestilo     10
Mesečna premija z davkom 10,45 EUR 21,00 EUR 33,97 EUR

Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti nezgodno zavarovanje, potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).