SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Varčevanja

Varčevalni račun zvestobe

Času dajemo pravo vrednost

Za izpolnitev vaših želja v prihodnosti lahko varčujete postopno z varčevalnim računom zvestobe. Uresničite svoje načrte z rednimi mesečni pologi v obdobju dveh let.

Skladno z Zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 evrov obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12. imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji matični poslovalnici.


Komu je namenjen?

Kartica: Varčevalni račun zvestobe

Varčevalni račun zvestobe je namenjen vsem, ki želite postopno
in redno mesečno varčevati na daljši rok. Varčevalni račun lahko odpre vsaka domača poslovno sposobna fizična oseba.


Prednosti

 • višja obrestna mera kot na varčevalnem računu 30 dni;
 • poleg rednih mesečnih pologov lahko varčujete tudi z dodatnimi pologi;
 • možnost odstopa od pogodbe 31 dni pred zaključenim prvim varčevalnim letom;
 • napredno varčevanje s sodobnimi bančnimi potmi;
 • preprosto nakazovanje sredstev:

Značilnosti

Doba varčevanja
Varčevanje za dobo dveh let.

Pologi
Najnižji mesečni polog v višini 20 EUR, dodatni pologi so poljubni.

Obrestovanje

 • Sredstva se obrestujejo po fiksni obrestni meri, upoštevaje 9. točko splošnih pogojev;
 • obresti se pripišejo letno (koledarsko leto).

Razpolaganje s sredstvi

 • Med varčevanjem sredstva niso razpoložljiva;
 • ob izteku varčevanja se privarčevana sredstva s pripisanimi obrestmi prenesejo na osebni račun SKB.

Način polaganja sredstev

Spremljanje varčevanja

Kartica varčevalnega računa zvestobe
Kartico varčevalnega računa vam bomo poslali na vaš naslov. Z njo lahko položite denar v vseh poslovalnicah banke SKB.

Omejitve
Za odprtje varčevalnega računa zvestobe morate imeti v SKB odprt osebni račun (katerega koli razen osnovnega osebnega računa).


Zahtevana dokumentacija

Za pridobitev varčevalnega računa potrebujete:

 • veljaven osebni dokument;
 • davčno številko.