SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Krediti in varčevanja

Varčevalni račun s ciljem

Času dajemo pravo vrednost

Je vaš cilj privoščiti si posebno počitniško dogodivščino, zamenjati pohištvo v stanovanju, kupiti hišo ali avto?

Uresničite svojo željo z določenimi mesečnimi in dodatnimi mesečnimi pologi (do največ 500 EUR) in z dodatnimi ugodnostmi ob najemu kredita po poteku varčevanja.

Skladno z zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12.  imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici.


Komu je namenjen?

Kartica: Varčevalni račun s ciljem

Varčevalni račun s ciljem je namenjen vsem, ki želite uresničiti svoje želje postopno in redno mesečno varčevati na daljši rok.

Varčevalni račun s ciljem lahko odpre vsaka fizična oseba, ki je rezident RS in ima v SKB odprt osebni račun (razen osnovni osebni račun).


Prednosti

 • višja obrestna mera kot na varčevalnem računu zvestobe;
 • možnost oddaje Vloge za odprtje Varčevalnega računa s ciljem prek SKB NET-a;
 • dodatne ugodnosti ob najemu kredita za varčevalce po zaključku varčevanja;

Značilnosti

Doba varčevanja
Varčevanje za dobo 5 let.

Pologi
Najnižji mesečni polog prek trajnega naloga je 30 EUR. Možni so tudi dodatni poljubni pologi ter trajni nalog v skupnem mesečnem znesku do 500 EUR.

Obrestovanje

 • sredstva se obrestujejo po fiksni obrestni meri upoštevaje 9. točko splošnih pogojev;
 • obresti se pripišejo letno (koledarsko leto).
 • če odstopite od pogodbe ali jo banka zaradi kršitve pogodbe predčasno prekine, se privarčevana sredstva obrestujejo po nižji fiksni obrestni meri.

Način polaganja sredstev

 • obvezen je mesečni polog s trajnim nalogom z osebnega računa odprtega v  SKB (razen osnovnega osebnega računa);
 • možni dodatni mesečni individualni pologi (do višine 500 EUR) v poslovalnicah SKB ali prek SKB NET-a.
 • Pozor! Nakazilo z druge banke ni mogoče.

Kartica varčevalnega računa s ciljem

Kartico vam bomo poslali na vaš naslov. Z njo lahko položite denar v vseh poslovalnicah SKB.

Spremljanje varčevanja

Razpolaganje s sredstvi

 • med varčevanjem sredstva niso razpoložljiva;
 • ob izteku varčevanja se privarčevana sredstva s pripisanimi obrestmi prenesejo na vaš osebni račun v SKB (razen osnovni osebni račun).

Dodatne ugodnosti za varčevalce po zaključku varčevanja

 • Po poteku varčevanja imate kot  varčevalec še 1 leto ugodnosti ob najemu:
 • Ugodnosti ob najemu kredita lahko prenesete tudi na:
  • zakonskega partnerja; 
  • polnoletnega otroka;
  • polnoletnega vnuka.
 • Višina kredita:
  • največ trikratnik privarčevanih sredstev pridobljenih samo z mesečnimi pologi s trajnim nalogom. Dodatni pologi in trajni nalogi v višino kredita niso vključeni.
 • Nižja fiksna obrestna mera ob najemu kredita:

Omejitve
Za odprtje varčevalnega računa s ciljem morate imeti v SKB odprt osebni račun (katerega koli razen osnovnega osebnega računa).


Zahtevana dokumentacija

Za pridobitev varčevalnega računa s ciljem potrebujete:

 • veljaven osebni dokument;
 • davčno številko.