Stanovanjski kredit

Posebna ponudba za kupce stanovanj v Zelenem gaju

Skupaj do sanjskega doma na Brdu

Nakup stanovanja je pomembna življenjska odločitev, zato vam v SKB nudimo svetovanje pri analizi možnosti in pomoč pri odločitvah o najemu stanovanjskega kredita.

Izkoristite posebno ugodno ponudbo stanovanjskega kredita

 • Ugodni 50 % znižani stroški odobritve kredita
 • Konkurenčna obrestna mera:
  Ročnost Fiksna
  obrestna mera
  Spremenljiva
  obrestna mera
  do 5 let 2,60 % 3M Euribor + 1,80 %
  nad 5 do 10 let 2,60 % 3M Euribor + 1,80 %
  nad 10 do 15 let 2,70 % 3M Euribor + 1,95 %
  nad 15 do 20 let 2,70 % 3M Euribor + 1,95 %
  nad 20 do 25 let 2,80 % 3M Euribor + 2,00 %
*Akcijske obrestne mere veljajo za zavarovanje z nepremičnino (hipoteka). V primeru ostalih zavarovanj se obrestna mera poviša za 0,25 o.t..
 • odplačilna doba do 25 let, z zavarovalnico do 20 let in pri zavarovanju s poroki do 15 let.

Izkoristite še dodatne ugodnosti
Za dodatno varnost in še nižjo obrestno mero izberite zavarovanja zavarovalnice Generali: Življenjsko zavarovanje kreditojemalca za primer smrti in Zavarovanje za primer brezposelnosti.

Primer izračuna za znesek kredita 50.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 180 mesecev
fiksna obrestna mera 2,70 %
mesečna anuiteta 338,12 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 61.479,54 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki na SKB prejema svoje prihodke;
 • izračun je narejen za kredit zavarovan s hipoteko;
 • izračun je informativen in za banko ni obvezujoč;
 • izračun upošteva odobritev in črpanje kredita po pogojih, veljavnih na dan 7. 9. 2016;
 • stroški odobritve: 225,00 EUR;
 • mesečni stroški vodenja Standardnega osebnega računa: 2,20 EUR;
 • skupna obrestna mera: 2,70 %, efektivna obrestna mera: 2,89 %;
 • višina skupnih stroškov kredita v celotnem obdobju: 11.479,54 EUR.
 • Pri izračunu EOM
  • so upoštevane obresti kredita, strošek odobritve in mesečni strošek vodenja standardnega računa.
  • niso upoštevani stroški cenitve nepremičnine in zavarovanja s hipoteko.
 • EOM je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu.

Primer izračuna za znesek kredita 50.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 180 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 1,95 %
mesečna anuiteta 320,60 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 58.327,65 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki na SKB prejema svoje prihodke;
 • izračun je narejen za kredit s hipoteko;
 • izračun je informativen in za banko ni obvezujoč;
 • izračun upošteva odobritev in črpanje kredita po pogojih, veljavnih na dan 7. 9. 2016;
 • referenčna obrestna mera je 3-mesečni Euribor in na dan 7. 9. 2016 znaša -0,301 %. Če je referenčna obrestna mera negativna velja, da le-ta znaša 0,00 %;
 • stroški odobritve: 225,00 EUR;
 • mesečni stroški vodenja Standardnega osebnega računa: 2,20 EUR;
 • skupna obrestna mera: 1,950 %, efektivna obrestna mera: 2,13 %;
 • višina skupnih stroškov kredita v celotnem obdobju: 8.327,65 EUR.
 • Pri izračunu EOM
  • so upoštevane obresti kredita, strošek odobritve in mesečni strošek vodenja standardnega računa.
  • niso upoštevani stroški cenitve nepremičnine in zavarovanja s hipoteko.
 • EOM je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu.

Primer izračuna za znesek kredita 75.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 240 mesecev
fiksna obrestna mera 2,70 %
mesečna anuiteta 404,78 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 97.892,59 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki na SKB prejema svoje prihodke;
 • izračun je narejen za kredit zavarovan s hipoteko;
 • izračun je informativen in za banko ni obvezujoč;
 • izračun upošteva odobritev in črpanje kredita po pogojih, veljavnih na dan 7. 9. 2016;
 • stroški odobritve: 225,00 EUR;
 • mesečni stroški vodenja Standardnega osebnega računa: 2,20 EUR;
 • skupna obrestna mera: 2,70 %, efektivna obrestna mera: 2,83 %;
 • višina skupnih stroškov kredita v celotnem obdobju: 22.892,59 EUR.
 • Pri izračunu EOM
  • so upoštevane obresti kredita, strošek odobritve in mesečni strošek vodenja standardnega računa.
  • niso upoštevani stroški cenitve nepremičnine in zavarovanja s hipoteko.
 • EOM je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu.

Primer izračuna za znesek kredita 75.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 240 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 1,95 %
mesečna anuiteta 377,64 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 91.382,64 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki na SKB prejema svoje prihodke;
 • izračun je narejen za kredit zavarovan s hipoteko;
 • izračun je informativen in za banko ni obvezujoč;
 • izračun upošteva odobritev in črpanje kredita po pogojih, veljavnih na dan 7. 9. 2016;
 • referenčna obrestna mera je 3-mesečni Euribor in na dan 7. 9. 2016 znaša -0,301 %. Če je referenčna obrestna mera negativna velja, da le-ta znaša 0,00 %;
 • stroški odobritve: 225,00 EUR;
 • mesečni stroški vodenja Standardnega osebnega računa: 2,20 EUR;
 • skupna obrestna mera: 1,950 %, efektivna obrestna mera: 2,06 %;
 • višina skupnih stroškov kredita v celotnem obdobju: 16.382,64 EUR.
 • Pri izračunu EOM
  • so upoštevane obresti kredita, strošek odobritve in mesečni strošek vodenja standardnega računa.
  • niso upoštevani stroški cenitve nepremičnine in zavarovanja s hipoteko.
 • EOM je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu.

Primer izračuna za znesek kredita 100.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 300 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 2,00 %
mesečna anuiteta 423,85 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 128.035,89 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki na SKB prejema svoje prihodke;
 • izračun je narejen za kredit zavarovan s hipoteko;
 • izračun je informativen in za banko ni obvezujoč;
 • izračun upošteva odobritev in črpanje kredita po pogojih, veljavnih na dan 7. 9. 2016;
 • referenčna obrestna mera je 3-mesečni Euribor in na dan 7. 9. 2016 znaša -0,301 %. Če je referenčna obrestna mera negativna velja, da le-ta znaša 0,00 %;
 • stroški odobritve: 225,00 EUR;
 • mesečni stroški vodenja Standardnega osebnega računa: 2,20 EUR;
 • skupna obrestna mera: 2,000 %, efektivna obrestna mera: 2,08 %;
 • višina skupnih stroškov kredita v celotnem obdobju: 28.035,89 EUR.
 • Pri izračunu EOM
  • so upoštevane obresti kredita, strošek odobritve in mesečni strošek vodenja standardnega računa.
  • niso upoštevani stroški cenitve nepremičnine in zavarovanja s hipoteko.
 • EOM je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu.

Kako do akcijske ponudbe stanovanjskega kredita?

Če želite pridobiti stanovanjski kredit, potrebujete:

Referenčna obrestna mera Euribor - je povprečna obrestna mera po kateri si referenčne (največje) evropske banke med seboj posojajo sredstva v evrih. Tej referenčni obrestni meri se pri pogodbi doda pribitek in ta skupna obrestna mera je potem pogodbena obrestna mera.
Višina mesečne anuitete je evidenčno izračunana z uporabo linearnega obrestovalnega faktorja, ki za izračun upošteva enako število dni v mesecu in odplačevanje kredita v idealnih pogojih. Do preračuna anuitete lahko pride zaradi drugačne dinamike porabe in odplačevanja kredita ter zaradi upoštevanja dejanskega števila dni pri izračunu obresti. Banka izračuna anuiteto od črpanega zneska kredita najmanj enkrat letno. Pri izračunu nove anuitete se upoštevajo nezapadla glavnica, preostala odplačilna doba in s pogodbo veljavna fiksna obrestna mera. O vsaki spremembi banka tudi pisno obvesti kreditojemalca.