SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Plačilne storitve

Direktne obremenitve in trajni nalogi

Direktna obremenitev je namenjena plačnikom, ki pri prejemniku plačila (upniku) podpišejo soglasje za poravnavanje obveznosti z neposredno obremenitvijo plačnikovega računa.


Komu so namenjeni?

Direktna obremenitev je namenjena vsem strankam, ki mesečno plačujejo račune.


Prednosti

Prednosti direktnih obremenitev in trajnih nalogov:

  • najcenejši način poravnavanja obveznosti;
  • negotovinsko plačilo računov in drugih obveznosti na dogovorjeni dan;
  • stranki ni treba skrbeti, da bo v roku plačala svoje obveznosti.

Značilnosti

Direktna obremenitev

  • je namenjena enkratnim in ponavljajočim se plačilom obveznosti v evrih,
  • se lahko izvaja vsak bančni delovni dan,
  • nima omejitve najvišjega zneska za posamezno direktno obremenitev,
  • ni omejena na nacionalno območje (izvaja se na območju SEPA).

Soglasje za izvrševanje direktne obremenitve se lahko spreminja ali ukinja samo pri prejemniku plačila.

Direktna obremenitev se izvrši le v primeru, da je na računu zagotovljeno kritje v višini zahtevane obremenitve. Kritje na osebnem računu za poravnavo obveznosti z direktno obremenitvijo je potrebno zagotoviti en delovni dan pred dnevom bremenitve oziroma najkasneje do 7.30 ure na dan bremenitve.

Trajni nalog
Trajni nalog je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik, uporabnik računa, pooblasti banko, da poravna njegove obveznosti, ki se ponovijo vsaj petkrat v enakem znesku. Trajni nalog se izvede le v primeru, da je na računu zagotovljeno kritje.
Obveznost se poravna po vnaprej določenih pogojih in na določen datum v določenem časovnem obdobju. Uporablja se za nakazovanje žepnine otrokom, nakazovanje obroka za varčevanje, ipd.