Vezani depoziti

Veljavnost obrestnih mer od 15. septembra 2015 dalje.

Akcijske obrestne mere za vezane depozite v EUR

Spremenljiva obrestna mera
  od 250 do 20.000 EUR od 20.001
do 50.000
nad
50.000 EUR
EUR*
nad 12
do 18 mesecev  
3M EURIBOR + 0,60 % 3M EURIBOR + 0,65 % 3M EURIBOR + 0,70 % 3M EURIBOR + 0,01 %
od 19 mesecev
do 2 let
3M EURIBOR + 0,60 % 3M EURIBOR + 0,65 % 3M EURIBOR + 0,70 % 3M EURIBOR + 0,01 %

* Spremenljiva obrestna mera, ki velja za stanke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.

Prikazane obrestne mere že vključujejo dodatne odstotne točke glede na znesek vezanih depozitov.

                               Fiksna obrestna mera
Doba
vezave
od 250 do 10.000 EUR od 10.001 do 20.000 EUR od 20.001 do 50.000 EUR nad 50.001
EUR
od 271
do 365 dni
0,10 % 0,10 % 0,15 % 0,20 %
nad 12 do 18 mesecev 0,60 % 0,60 % 0,65 % 0,70 %
od 19 mesecev do 2 let 0,60 % 0,60 % 0,65 % 0,70 %
nad 2 leti
do 3 let
1,00% 1,00% 1,05% 1,10 %

*Akcijske obrestne mere ne veljajo za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.

Prikazane obrestne mere že vključujejo dodatne odstotne točke glede na znesek vezanih depozitov.


Vezani depoziti z izplačilom obresti ob zapadlosti

  Fiksna obrestna mera
  EUR EUR* CHF GBP USD
od 15 do 30 dni 0,01 % 0,01 %  ---  ---  ---
od 31 do 60 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,25 % 0,05 %
od 61 do 90 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,25 % 0,05 %
od 91 do 180 dni 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,35 % 0,10 %
od 181 do 270 dni 0,05 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % 0,15 %
od 271 do 365 dni 0,10 % 0,01 % 0,00 % 0,50 % 0,15 %
nad 12 do 18 mesecev 0,60 % 0,01 %   ---   --- ---
od 19 mesecev do 2 let 0,60 % 0,01 %   ---   --- ---
od 13 mesecev do 2 let  --- --- 0,00 % 0,70 % 0,30 %
nad 2 leti do 3 let 1,00 % 0,01 % --- --- ---

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.


Dodatne odstotne točke

Pri vezavi depozita obrestnim meram dodamo odstotne točke glede na znesek vezanega depozita.  

  Dodatne odstotne
točke
Dodatne odstotne točke*
EUR    
od 10.001 do 20.000

+0,00 %

+0,00 %

od 20.001 do 50.000

+0,05 %

+0,00 %

od 50.001 naprej

+0,10 %

+0,00 %

CHF +0,00 % +0,00 %
GBP +0,00 % +0,00 %
USD +0,00 % +0,00 %

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.


Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti

Najnižji znesek vezanega depozita z mesečnim izplačilom obresti in fiksno obrestno mero znaša 50.000 EUR:

EUR

Fiksna
obrestna mera

Fiksna obrestna mera*

od 13 mesecev
do 18 mesecev
0,70 % 0,01 %
od 19 mesecev
do 2 leti
0,70 % 0,01 %
nad 2 leti
do 3 let
1,10 % 0,01 %

*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo v SKB odprt samo Osnovni osebni račun.

Pri vezavi depozita z mesečnim izplačilom obresti ni dodatnih odstotnih točk glede na znesek vezanega depozita.


Vezani depozit dvojni plus

  Fiksna obrestna mera
5 let 1,50 %