Obrestne mere za stanovanjski kredit

Redna ponudba, veljavnost obrestnih mer in odplačilne dobe od 20. marca 2017 dalje.

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje najema kredita.

Poleg osebnega pristopa vam omogočamo še dodatno znižanje spodaj navedenih obrestnih mer kredita, če hkrati ob odobritvi v SKB sklenete tudi polico življenjskega zavarovanja za primer smrti  ali polico zavarovanja za primer brezposelnosti .

 

Obrestne mere (ne glede na poslovno sodelovanje stranke z banko)
 Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteko):

Ročnost fiksna obrestna mera spremenljiva obrestna mera
do 5 let 2,70 % 3M EURIBOR  + 2,00 %
nad 5 do 10 let 2,70 % 3M EURIBOR  + 2,00 %
nad 10 do 15 let 3,00 % 3M EURIBOR  + 2,05 %
nad 15 do 20 let 3,00 % 3M EURIBOR  + 2,05 %
nad 20 do 25 let 3,30 % 3M EURIBOR  + 2,05 %

 Zavarovanje – drugo (2 poroka, zavarovalnica*):

Ročnost fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
do 5 let 2,95 % 3M EURIBOR  + 2,25 %
nad 5 do 10 let 2,95 % 3M EURIBOR  + 2,25 %
nad 10 do 15 let 3,25 % 3M EURIBOR  + 2,30 %
nad 15 do 20 let 3,25 % 3M EURIBOR  + 2,30 %

* Zavarovanje kredita s poroki je možno do 15 let,  prek zavarovalnice je opcijsko mogoče tudi do 20 let. 
 

Stroški odobritve kredita

  • kreditojemalec, ki kredit zavaruje s hipoteko: 1,70 % od zneska kredita, najmanj 80,00 EUR in največ 450,00 EUR;
  • kreditojemalec, ki kredit zavaruje prek zavarovalnice: 1,70 % od zneska kredita, najmanj 80,00 EUR in največ 450,00 EUR;
  • kreditojemalec, ki kredit zavaruje z drugimi oblikami zavarovanja: 1,70 % od zneska kredita, najmanj 80,00 EUR in največ 450,00 EUR.

Stroški zavarovanja kredita

  • če je kredit zavarovan prek pogodbene zavarovalnice, plačate zavarovalno premijo v skladu s cenikom pogodbene zavarovalnice (strošek je zajet v izračunu EOM-a);
  • če je kredit zavarovan s hipoteko, plačate dejanske stroške zavarovanja s hipoteko (stroške odvetnika za pripravo notarskega sporazuma, stroške notarskega zapisa po notarski tarifi, stroške vknjižbe zastavne pravice, stroške pridobitve zemljiškoknjižnega izpiska …). Stroški niso vključeni v izračun EOM-a.

Stroški cenitve nepremičnine (kadar jo banka zahteva)

Stroški zavarovanja nepremičnine (najmanj proti izlitju vode in v primeru požara) so v skladu s tarifo izbrane zavarovalnice ter vsebujejo stroške zastave (vinkulacije) in zavarovalne police v korist banke.