Obrestne mere za naložbeni depozit

Obrestne mere, dosežene v posameznem varčevalnem letu: