Obrestne mere za lombardni kredit

Veljavnost obrestnih mer in tarif od 20. julija 2016 dalje.

Obrestna mera
Obrestna mera je fiksna  in se določi v ustreznem odstotku glede na vrsto zastave in ročnost kredita kot odbitek ali pribitek na obrestno mero gotovinskih kreditov in sicer:

 • ob zastavi depozita:  
  • kredit do 1 leta: za 0,75 odstotne točke nižja;
  • za kredit nad 1 letom: za 0,30 odstotne točke nižja glede na posamezno ročnost kredita;

Stroški odobritve kredita

 • kredit do 1 leta:
  • 1,70 % od zneska kredita, najmanj 35,00 EUR in največ 120,00 EUR (zavarovanje z vezanim depozitom ali naložbenim depozitom ali državnimi obveznicami ali obveznicami SKB);
  • 2,30 % od zneska kredita, najmanj 50,00 EUR in največ 280,00 EUR (zavarovanje z zastavo domačih vrednostnih papirjev iz prve kotacije);
 • kredit nad 1 letom do 5 let:  1,70 % od zneska kredita, najmanj 45,00 EUR in največ 170,00 EUR (zavarovanje z zastavo vezanega depozita / naložbenega depozita).

Strošek vodenja
Strošek vodenja se plačuje mesečno skupaj z mesečnimi obrestmi ob zapadlosti obresti kredita, v višini:

 • 1,80 EUR/mesec za kredite od 0 do 12 mesecev;
 • 2,40 EUR/mesec za kredite od 13 do 48 mesecev;
 • 3,00 EUR/mesec za kredite od 49 do 60 mesecev.