Jesenski stanovanjski kredit 2017

Stanovanjski kredit

Življenje je timski šport – stanovanjski krediti po vaši meri

Odločitev za stanovanjski kredit potrebuje posvet z ljudmi, ki jim zaupamo. Skupaj je lažje, skupaj pridemo na cilj hitreje, skupaj zmoremo več – zato ker je življenje timski šport. SKB vam pomaga pri nakupu ali gradnji nove hiše, stanovanja, vikenda ali le pri prenovi obstoječega doma, saj ponuja ugodne stanovanjske kredite s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.


Komu je namenjen?

Stanovanjski kredit je namenjen zaposlenim ali upokojenim polnoletnim državljanom ali rezidentom Republike Slovenije, zaposlenim v podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi EU, ki prejemajo svoje osebne prejemke na SKB ali na katero koli drugo banko ali hranilnico v Sloveniji ter ob koncu odplačilne dobe praviloma ne presegajo 75 let.


Prednosti stanovanjskega kredita

 • brezplačno osebno svetovanje pri analizi možnosti in odločitvah o najemu stanovanjskega kredita;
 • krediti do 100 % vrednosti investicije, kredit, zavarovan s hipoteko, pa lahko najamete v višini do 70 % vrednosti zastavljene nepremičnine;
 • možnost do 50 % izplačila kredita v gotovini (glede na vrsto zavarovanja);
 • družinski kredit: kredit za isto nepremičnino lahko najame več ožjih družinskih članov; ob sočasnem najemu kredita plačate skupne stroške odobritve do maksimalne višine stroškov za odobritev enega kredita;
 • možnost ugodne fiksne obrestne mere, ki prinaša dodatno varnost, saj je obrestna mera enaka celotno obdobje odplačevanja kredita in niste izpostavljeni rasti referenčne obrestne mere (npr. Euribor);
 • spremljanje odplačevanja kredita prek spletne banke SKB NET za imetnike osebnega računa SKB.

Značilnosti

 • odplačilna doba tudi do 25 let, z zavarovalnico do 20 let in pri zavarovanju s poroki do 15 let;
 • odplačevanje kredita:
  • z direktno bremenitvijo prek osebnega računa SKB z možnostjo izbire odplačila na 8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu, če prejemate plačo, pokojnino ali rento na SKB;
  • direktno z odtegljaji od plače, pokojnine (nakazuje delodajalec oz. ZPIZ), če prejemate plačo, pokojnino v drugi banki;
 • obrok kredita lahko znaša tudi do 50 % neto plače, pokojnine ali rente, glede na višino rednih neto prejemkov, vrsto zavarovanja in ročnost kredita.

Stanovanjski kredit SKB za izboljšanje stanovanjskega položaja in druge stanovanjske namene

Namenski stanovanjski kredit v EUR z možnostjo delnega gotovinskega izplačila za kreditiranje v Sloveniji za:

 • nakup, gradnjo, prenovo hiše, stanovanja, počitniške hiše, nakup garaže;
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi;
 • poplačilo stanovanjskega kredita;
 • komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij;
 • druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.  

Vrste stanovanjskih kreditov:

Vrste obrestne mere:

Zavarovanje stanovanjskega kredita:

 • z nepremičnino, ki se nahaja v Sloveniji (hiša, stanovanje, stavbno zemljišče, počitniška hiša) in ni obremenjena s hipoteko; višina kredita je lahko do 70 % vrednosti nepremičnine;
 • prek zavarovalnice za dobo do največ 20 let in do vrednosti največ 50.000 EUR (glede na višino plače in velikost podjetja, v katerem je kreditojemalec zaposlen); dodatni pogoji zavarovanja so odvisni od izbrane zavarovalnice;
 • s kreditno sposobnima porokoma za dobo največ 15 let.

Možnosti zavarovanj:

V sodelovanju z zavarovalnico Generali se kreditojemalec lahko dodatno zavaruje za primer nepredvidenih dogodkov:

Zavarovanje nepremičnine, zavarovane s hipoteko, je obvezno in s kritjem najmanj za primer izlitja vode in požara.

Stroški ob sklenitvi stanovanjskega kredita:

 • stroški odobritve kredita,
 • stroški zavarovanja kredita,
 • stroški cenitve nepremičnine,
 • nadomestilo za izvedbo zavarovanja z nepremičnino,
 • stroški zavarovanja nepremičnine.

Predčasno odplačilo kredita

Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila:

 • V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero je predčasno odplačilo brezplačno.
 • V primeru kredita s fiksno obrestno mero:
  • do 10.000 EUR predčasnih odplačil v 12 mesecih je brezplačnih,
  • za predčasna odplačila nad 10.000 EUR v 12 mesecih mora kreditojemalec plačati 1 % od zneska predčasno odplačane glavnice oziroma 0,5 %, če je do končne zapadlosti kreditne pogodbe manj kot leto dni (nadomestilo ne sme preseči zneska obresti v tem obdobju).

Referenčni informativni izračun kredita (PDF)

Kaj je kreditna pogodba za nepremičnino?

Imetniki osebnega računa SKB in uporabniki sodobnih bančnih poti lahko podatke o trenutnem stanju odplačila kredita preverjate kadar koli:


Zahtevana dokumentacija

Če želite pridobiti stanovanjski kredit, potrebujete: