Pomladni stanovanjski kredit fotka2017

Razmišljate o novem?

Stanovanjski kredit - do 25 let fiksna obrestna mera

Zdaj je čas, ko bodo dnevi daljši, toplejši in ravno pravšnji za odločitve o nakupu ali gradnji in prenovi vašega doma. Ne skrbite, pomagali vam bomo pri odločitvi o najemu pravega stanovanjskega kredita.
Do 31. 5. 2017 izkoristite enkratno priložnost za zelo ugoden stanovanjski kredit in ga kar do 25 let odplačujte brez presenečenj!

Zagotovite si kredit po super obrestni meri

Vsem, ki imate v SKB odprt Standardni, Zlati, Prestige ali Pokojninski osebni račun in nanj prejemate svoje redne prihodke ali pa boste to storili v času akcije, vam poleg ugodne fiksne ali spremenljive obrestne mere, ob najemu stanovanjskega kredita podarimo:

 • znižane stroške odobritve kredita za 50 %.
SKB STK 40.000 EUR - pasica

Primer izračuna za znesek stanovanjskega kredita 40.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 120 mesecev
fiksna obrestna mera 2,70 %
skupna obrestna mera 2,70 %
efektivna obrestna mera (EOM) 3,18 %
mesečna obveznost 380,73 EUR
strošek odobritve kredita 225,00 EUR
strošek vodenja os.računa (EUR/mesec) 2,20 EUR
Stroški hipoteke - cenitev + predlog  366,00 EUR
skupni stroski kredita 6.546,64 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 46.546,64 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 •  Izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre Standardni osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke.
 • Kredit se obrestuje s fiksno obrestno mero, ki se ne spreminja celotno odplačilno dobo. 
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 2. 2. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedbo cenitve za povprečno nepremičnino (povprečno stanovanje), priprave predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa.
 • Stroški zavarovanja nepremičnine pri zavarovalnici, ki je v primeru zastave nepremičnine obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere.
 • Pri zavarovanju kredita z zastavo nepremičnine je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec.
 • Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila.
  • Strošek predčasnega poplačila: če vsota predčasnih odplačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000 EUR, je kreditojemalec dolžan banki plačati nadomestilo v višini 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno več kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, oziroma 0,5 % zneska predčasnega odplačila glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno manj kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, pri čemer nadomestilo za predčasno odplačilo ne presega zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.
 • V primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje za kredit in si s tem poplačala neplačani del kredita.
 • Obrestna mera se lahko v času akcije spremeni.
 • Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.
SKB STK 100.000 EUR - pasica

Primer izračuna za znesek stanovanjskega kredita 100.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 300 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 2,05 %
skupna obrestna mera 2,05 %
efektivna obrestna mera (EOM) 2,17 %
mesečna obveznost 426,29 EUR
strošek odobritve kredita 225,00 EUR
strošek vodenja os. računa (EUR/mesec) 2,20 EUR
stroški hipoteke - cenitev + predlog 366,00 EUR
skupni stroski kredita 29.149,46 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 129.149,46 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • Izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre Standardni osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke.
 • Kredit se lahko obrestuje s  spremenljivo obrestno mero. Spremenljiva obrestna mera se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, ob njenem dvigu se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne obrestne mere je objavljena na Reutersovi strani EURIBOR01. Banka 3-mesečni Euribor objavlja tudi na spletnih straneh. Referenčna obrestna mera 3-mesečni Euribor na dan 20. 3. 2017 znaša -0,329 %. Če je referenčna obrestna mera negativna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %.
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 20. 3. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedbo cenitve za povprečno nepremičnino (povprečno stanovanje), priprave predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa.
 • Stroški zavarovanja nepremičnine pri zavarovalnici, ki je v primeru zastave nepremičnine obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere.
 • Pri zavarovanju kredita z zastavo nepremičnine je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec.
 • Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila.  Pri kreditu s spremenljivo obrestno mero je predčasno celotno ali delno odplačilo je brezplačno.
 • V primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje za kredit in si s tem poplačala neplačani del kredita.
 • Obrestna mera se lahko v času akcije spremeni.
 • Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Kako do najugodnejšega kredita?

Če želite pridobiti kredit, potrebujete: