Poletni kredit 2017

Poletni kredit

V poletne dni z roko v roki na brezskrbne počitnice

Za poletno potovanje, ali pod sončnikom spanje, 
za predajanje nakupom, ali lenarjenje s supom.
Za v tujino zavit, na hitro avto uredit, za brezskrbno poletje – SKB kredit.

Do 31. 8. 2017 si zagotovite gotovinski kredit po ugodni obrestni meri!

Če imate v SKB odprt Standardni, Zlati, Prestige ali Pokojninski osebni račun in nanj prejemate redne prihodke ali pa boste to storili v času akcije, vam ob najemu gotovinskega kredita do 5 let:

Poskrbite tudi za počitniško brezskrbnost v tujini in sklenite turistično zavarovanje Generali Turist z asistenco v tujini!

Izračun gotovinskega kredita za znesek 2.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 12 mesecev
fiksna obrestna mera 5,00 %
skupna obrestna mera 5,00 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 12,49 %
mesečna obveznost 171,21 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 2.128,91 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 1,80 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 26,25 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 128,91 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 7. 6. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Izračun gotovinskega kredita za znesek 15.000 EUR s spremenljivo obrestno mero, ob sklenitvi zavarovanja Generali Turist

doba odplačila 60 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 4,00 %
skupna obrestna mera 4,00 %
efektivna obrestna mera 5,62 %
mesečna obveznost 276,25 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 17.146,06 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • referenčna obrestna mera je 3-mesečni Euribor in na dan 7. 6. 2017 znaša -0,329 %. Če je referenčna obrestna mera negatovna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR, strošek vodenja kredita pa 3,00 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 127,50 EUR;
 • strošek družinskega zavarovanja Generali Turist znaša 131,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 2.146,06 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 7. 6. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec;
 • upoštevano Generali Turist z asistenco v tujini – osnovni paket, enkratno plačilo premije, družinsko, veljavno 1 leto, za Evropo;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso
  vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Kako do najugodnejšega kredita?

Če želite pridobiti kredit, potrebujete:

 • osebno izkaznico ali potni list;
 • davčno številko;
 • kreditno dokumentacijo za gotovinski kredit.