SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Krediti in varčevanja

Stanovanjski krediti NSVS

Krediti za varčevalce zaključene nacionalne stanovanjske varčevalne sheme

Ste uspešno zaključili varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in ste upravičenec za najem kredita NSVS? Zdaj imate priložnost, da pametno oplemenitite privarčevana sredstva. V SKB varčevalcem, ki ste ali boste uspešno zaključili varčevanje v NSVS s stanovanjskimi krediti NSVS in drugimi stanovanjskimi krediti pomagamo do nakupa ali gradnje nove hiše, stanovanja ali pri prenovi obstoječega doma.


Komu je namenjen?

Stanovanjski kredit NSVS je namenjen polnoletnim državljanom Republike Slovenije, ki so uspešno zaključili varčevanje v NSVS in izpolnjujejo pogoje za pridobitev kredita po posamezni shemi, redno prejemajo plačo, pokojnino ali rento na račun v banki ter ob koncu odplačilne dobe ne presegajo 75 let starosti.


Prednost stanovanjskega kredita NSVS

 • brez stroškov vodenja kredita in stroškov odobritve kredita;
 • kredit se odobri po zakonsko določeni obrestni meri:
  • za zaključena 10-letna varčevanja shem iz let 2000 do 2003 velja TOM + 3,80 %;
  • za 5–10-letna varčevanja, sklenjena v letu 2006 in 2007, velja za 1 odstotno točko povišana obrestna mera, kot je določena za varčevanje v letu najema kredita.

Značilnosti

Kaj prinaša stanovanjski kredit NSVS?

 • Višina kredita znaša od 200 do 210 % vrednosti glede na vsa privarčevana sredstva;
 • odplačilna doba je dvakratnik varčevalne dobe, tj. 10 oziroma 20 let (pri zavarovanju s poroki in prek zavarovalnice do 15 let);
 • fiksna obrestna mera TOM + 3,80 %, oziroma 1 odstotno točko več kot velja za  varčevanja NSVS v letu najema kredita, če je varčevanje sklenjeno od oktobra 2006 dalje;
 • možnost odplačevanja kredita z interno direktno obremenitvijo osebnega računa za stranke, ki imate osebni račun pri SKB, na 8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu, ali neposredno z odtegljaji od plače, pokojnine (nakazuje delodajalec oz. ZPIZ), če prejemate plačo, pokojnino v drugi banki;
 • obrok kredita lahko znaša do 50 % neto plače, pokojnine ali rente glede na višino rednih neto prejemkov, vrste zavarovanja in dobo odplačevanja kredita;
 • možnost prenosa pravice do pridobitve kredita med varčevanjem ali po zaključku varčevanja na osebe, ki jim ta pravica pripada iz varčevalne pogodbe (tj. zakonec, oz. oseba, kateri skladno s predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake pravice kot zakonskemu partnerju; na otroke ali vnuke).

Za kakšen namen lahko pridobite stanovanjski kredit NSVS?
Kredit NSVS lahko pridobite za namene, navedene v varčevalni pogodbi in po zakonu o NSVS ter z možnostjo 30 %  koriščenja izplačila gotovine za varčevanja NSVS, ki so sklenjena od oktobra 2006 dalje.

Vrste obrestne mere:

Zavarovanje stanovanjskega kredita NSVS:
 • zavarovanje kredita:
  • s hipoteko na nepremičnino v Sloveniji (tudi tisto, ki je predmet kredita);
  • prek pogodbene zavarovalnice ali
  • z dvema kreditno sposobnima porokoma;
 • zavarovanje kreditojemalca je dodatna oblika zavarovanja za kritje nepredvidenih dogodkov, ki otežijo odplačevanje kredita (življenjsko zavarovanje za primer smrti, zavarovanje za primer brezposelnosti);
 • zavarovanje nepremičnine, ki je predmet zavarovanja kredita, je obvezno.

Stroški ob najetju stanovanjskega kredita NSVS:

 • stroški zavarovanja kredita: višina je odvisna od vrste zavarovanja kredita (stroški zavarovanja s hipoteko niso vključeni v efektivno obrestno mero – EOM);
 • stroški cenitve nepremičnine, če bo banka zahtevala cenitev;
 • nadomestilo za izvedbo zavarovanja z nepremičnino;
 • stroški zavarovanja nepremičnine po tarifi izbrane zavarovalnice;
 • ni stroškov odobritve in vodenja kredita.

Predčasno odplačilo kredita

Kredit lahko predčasno odplačate, tudi tako, da najamete nov kredit. Če vam pogoji zakonsko določene ponudbe NSVS kredita ne ustrezajo, lahko pridobite stanovanjski kredit iz redne ponudbe. Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila:
 
 • V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero je predčasno odplačilo brezplačno.
 • V primeru kredita s fiksno obrestno mero:
  • do 10.000 EUR predčasnih odplačil v 12 mesecih je brezplačnih,
  • za predčasna odplačila nad 10.000 EUR v 12 mesecih mora kreditojemalec plačati 1 % od zneska predčasno odplačane glavnice oziroma 0,5 %, če je do končne zapadlosti kreditne pogodbe manj kot leto dni (nadomestilo ne sme preseči zneska obresti v tem obdobju).

Reprezentativni informativni izračun kredita (PDF)

Kaj je kreditna pogodba za nepremičnino?


Zahtevana dokumentacija

Če  želite pridobiti stanovanjski kredit NSVS, potrebujete: