SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Osebni računi in krediti

Lombardni kredit

Lombardni kredit omogoča, da za pridobitev kredita pri SKB zastavite vezan depozit.


Komu je namenjen?

Lombardni kredit je namenjen vsem državljanom ali rezidentom RS, ki potrebujete kredit in imate kot fizična oseba v SKB vezan depozit (naložbeni depozit), ki ga zastavite za zavarovanje kredita.


Prednosti lombardnega kredita

 • kreditne dokumentacije ni treba potrjevati pri delodajalcu;
 • kredit vračate z mesečnim plačilom obresti, glavnico pa plačate šele ob zapadlosti kredita;
 • vaša kreditna sposobnost se preverja samo za plačevanje obresti kredita.

Značilnosti

 • fiksna obrestna mera;
 • višina kredita je izračunana glede na vrednost zastavljenih sredstev in ni odvisna od zadolženosti ali kreditne sposobnosti (kreditna sposobnost se preverja le za poplačevanje obresti);
 • kredit se izplača v gotovini;
 • valuta kredita je evro;
 • ob najemu kredita stranka plača stroške odobritve, med odplačevanjem kredita pa stroške vodenja;
 • odplačilna doba kredita je vezana na rok zapadlosti depozita oz. ni daljša od petih let.

Kakšne vrednosti lombardnega kredita lahko najamete?
Višina kredita je odvisna višine zastavljenih sredstev in je lahko do največ 90 % vrednosti zastavljenih sredstev (vezan depozit).

Pri vrednosti kredita upoštevamo tudi kreditno sposobnost za kritje mesečnih obresti kredita.

Za koga je lombardni kredit ugodnejši od potrošniškega?

 • Imetniki vezanih depozitov lahko pridobijo lombardni kredit do določene vrednosti lastnih sredstev;
 • lombardni kredit ne pogojuje kreditne sposobnosti za odobritev višine glavnice kredita (kreditna sposobnost mora zadoščati samo za poplačevanje obresti);
 • obresti odplačujete mesečno, glavnico pa ob zapadlosti.

Obrestna mera in stroški
Obrestna mera je fiksna ter se določi v odstotkih glede na vrsto zastavljenih sredstev in dobo odplačevanja kredita, ki se prišteje ali odšteje obrestni meri gotovinskih kreditov za tiste kreditojemalce, ki prejemajo plačo na osebni račun v SKB.

Stroški odobritve se razlikujejo glede na dobo odplačevanja kredita.
Strošek vodenja kredita se plačuje mesečno skupaj z mesečnimi obrestmi ob zapadlosti obresti kredita.


Zahtevana dokumentacija

Za odobritev lombarnega kredita potrebujete: