SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
SKB krediti

Limit na osebnem računu

So vaše potrebe po denarnih sredstev trenutno večje od običajnih? Lahko si pomagate z limitom na osebnem računu. Z možnostjo prekoračitve pozitivnega stanja na osebnem računu banka SKB strankam omogoča hiter dostop do dodatnih finančnih sredstev.


Komu je namenjen?

Limit je namenjen strankam, ki želijo hitro in preprosto pridobiti dodatna finančna sredstva.


Prednosti limita na osebnem računu

  • na preprost način do dodatnih denarnih sredstev;
  • plačevanje obresti samo za znesek koriščenih denarnih sredstev v limitu.

Značilnosti

SKB lahko imetniku osebnega računa odobri redni ali izredni limit.

  • Redni limit

Redni limit je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, ki ga banka odobri ob prvem rednem mesečnem prilivu na osebni račun.

Višina rednega limita je odvisna od vrste osebnega računa.

Vrsta osebnega računa Redni limit na
osebnem računu
PAPI osebni račun 0 EUR
Osebni račun za mlade 60 EUR
ISIC osebni račun za študente 100 EUR
Standardni osebni račun 200 EUR
Pokojninski osebni račun 200 EUR
Prestige osebni račun 3.500 EUR
Zlati osebi račun 2.000 EUR
Osnovni osebni račun 0 EUR
Gotovinski osebni račun 0 EUR
Osebni račun za nerezidente 0 EUR
  • Izredni limit 

Na podlagi vloge za odobritev izrednega limita, ki jo potem odobri banka, se redni limit lahko nadomesti z izrednim limitom, če je poslovanje imetnika z osebnim računom skladno s splošnimi pogoji poslovanja.

Izredni limit je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, ki je višji od zneska rednega limita.

Izredni limit je mogoče pridobiti za dobo do 12 mesecev, po tem obdobju se limit obnovi skladno s Pogodbo za izredni limit.

Obrestna mera za prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu
Obrestna mera za dovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu je ne glede na redni ali izredni limit enaka. Če gre za nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, banka zaračuna višjo obrestno mero.

Stroški odobritve dovoljene prekoračitve pozitivnega stanja na osebnem računu (limit)
Odobritev rednega limita je brezplačna, stroški odobritve in obnovitve izrednega limita pa se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku SKB za prebivalstvo (PDF).


Zahtevana dokumentacija

Kako do izrednega limita?

  • Oddate pisno vlogo za odobritev izrednega limita ali
  • elektronsko oddate vlogo prek SKB NET-a.

Oddana vloga za odobritev izrednega limita ne pomeni, da je izredni limit tudi odobren.