Jesenski stanovanjski kredit 2017

Jesenski stanovanjski kredit

Do 25 let s fiksno obrestno mero

Dovoz, pa garaža, morda še ena etaža.
Kuhinja s pogledom, pa shramba s sladoledom.
Idej je precej…, da pa denarja ne zmanjka,
z vami z roko v roki je vedno - SKB banka.

Do 30. 11. 2017 si zagotovite stanovanjski kredit po ugodni obrestni meri!

Če imate v SKB odprt Standardni, Zlati, Prestige ali Pokojninski osebni račun in nanj prejemate redne prihodke ali pa boste to storili v času akcije, vam ob najemu stanovanjskega kredita:

Preverite ugodne obrestne mere! 

JSK 2017 jesen

Izračun stanovanjskega kredita za znesek 40.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 120 mesecev
fiksna obrestna mera 2,70 %
skupna obrestna mera 2,70 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 3,18 %
mesečna obveznost 380,73 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 46.540,88 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre Standardni osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 225,00 EUR;
 • strošek izvedbe cenitve nepremičnine (povprečno stanovanje) in priprave predloga z zastopanjem banke pri notarju znaša 366,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 6.540,88 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 31. 8. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedba cenitve (za povprečno stanovanje), priprava predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa;
 • stroški zavarovanje nepremičnine, ki je pri zastavi obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere;
 • pri zavarovanju z nepremičnino je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec;
 • kreditojemalec lahko predčasno, delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnejga obračuna do dneva poplačila. V primeru, da vsota predčasnih odplačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000 EUR, je kreditojemalec dolžan banki plačati nadomestilo v višini 1% zneska predčasno odplačane glavnice,če je predčasno odplačilo izvedeno več kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, oziroma 0,5% zneska predčasnega odplačila glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno manj kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, pri čemer nadomestilo za predčasno odplačilo ne presega obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim plačilom in datumom prenehanja kreditne pogodbe;
 • v primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje tega kredita in si s tem poplačala neplačani del kredita;
 • obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.
JSK jesen 2017

Izračun stanovanjskega kredita za znesek 100.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 300 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 2,05 %
skupna obrestna mera 2,05 %
efektivna obrestna mera 2,17 %
mesečna obveznost 426,29 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 129.135,73 EUR

 Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre Standardni osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • spremenljiva obrestna mera se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne obrestne mere je objavljena na Reutersovi strani EURIBOR01. Banka 3-mesečni Euribor objavlja tudi na spletnih straneh www.skb.si in v vseh poslovalnicah SKB. Referenčna obrestna mera 3-mesečni Euribor na dan 31.8.2017 znaša -0,330 %. Če je referenčna obrestna mera negativna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 225,00 EUR;
 • strošek izvedbe cenitve nepremičnine (povprečno stanovanje) in priprave predloga z zastopanjem banke pri notarju znaša 366,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 29.135,73 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 31. 8. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedba cenitve (za povprečno stanovanje), priprava predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa;
 • stroški zavarovanje nepremičnine, ki je pri zastavi obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere;
 • pri zavarovanju z nepremičnino je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec;
 • kreditojemalec lahko predčasno, delno ali v celoti vrne kredit, odplačilo je brezplačno;
 • v primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje tega kredita in si s tem poplačala neplačani del kredita;
 • obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Kako do najugodnejšega kredita?

Če želite pridobiti kredit, potrebujete:

 • osebno izkaznico ali potni list;
 • davčno številko;
 • kreditno dokumentacijo za stanovanjski kredit.