Jesenski gotovinski kredit 2017

Jesenski gotovinski kredit

Za mirno jesen z roko v roki s SKB gotovinskim kreditom

Za jesenska oblačila, ali večja popravila,
za menjavo kuhinje, ali avtomobila …
Za dvorišče prekrit, si ozimnico naredit,
za mirno jesen – SKB kredit.

Do 30. 11. 2017 si zagotovite gotovinski kredit po ugodni obrestni meri!

Če imate v SKB odprt Standardni, Zlati, Prestige ali Pokojninski osebni račun in nanj prejemate redne prihodke ali pa boste to storili v času akcije, vam ob najemu gotovinskega kredita nad 5 let:

Preverite ugodne obrestne mere!

JGK 2017 jesen

Izračun gotovinskega kredita za znesek 10.000 EUR s fiksno obrestno mero

doba odplačila 72 mesecev
fiksna obrestna mera 5,40 %
skupna obrestna mera 5,40 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 7,18 %
mesečna obveznost 162,91 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 12.230,73 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 3,00 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 127,50 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 2.230,73 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 31. 8. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita;
 • Obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.
JGK jesen 2017

Izračun gotovinskega kredita za znesek 20.000 EUR s spremenljivo obrestno mero

doba odplačila 96 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3M Euribor + 4,40 %
skupna obrestna mera 4,40 %
efektivna obrestna mera 5,24 %
mesečna obveznost 247,52 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 24.387,88 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo že prejema v SKB ali v SKB odpre osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke;
 • referenčna obrestna mera je 3-mesečni Euribor in na dan 31. 8. 2017 znaša -0,330 %. Če je referenčna obrestna mera negatovna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR, strošek vodenja kredita pa 3,00 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 127,50 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 4.387,88 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 31. 8. 2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso
  vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita;
 • obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Obrestne mere za gotovinski in hitri gotovinski kredit

Dolgoročni gotovinski in hitri gotovinski krediti (do 3 let, fiksna obrestna mera)**  – odplačilna doba nad 1 leto 

Odplačilna doba Fiksna obrestna mera Spremenljiva
obrestna mera
nad 1 do 2 let 5,00 % 3M EURIBOR  + 4,00 %
nad 2 do 3 let 5,00 % 3M EURIBOR  + 4,00 %
nad 3 do 5 let 5,30 % 3M EURIBOR  + 4,10 %
nad 5 do 6 let 5,40 % 3M EURIBOR  + 4,20 %
nad 6 do 7 let 5,40 % 3M EURIBOR  + 4,30 %
nad 7 do 8 let 5,50 % 3M EURIBOR  + 4,40 %

** Hitri gotovinski kredit do 2 let lahko najame samo stranka, ki prejema prihodke na SKB najmanj 3 mesece, Hitri gotovinski kredit do 3 let lahko najame samo stranka, ki prejema prihodke na SKB najmanj 6 mesecev.


Kako do najugodnejšega kredita?

Če želite pridobiti kredit, potrebujete:

 • osebno izkaznico ali potni list;
 • davčno številko;
 • kreditno dokumentacijo za gotovinski kredit.