SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Jesenski gotovinski kredit 2017

Jesenski hitri gotovinski kredit

Hitro, brez potrdila delodajalca!

Za jesenska oblačila, ali večja popravila,
za menjavo kuhinje, ali avtomobila …
Za dvorišče prekrit, si ozimnico naredit,
za mirno jesen – SKB kredit.

Za stranke SKB

 • od 3 mesecev do 5 let;
 • do 10.000 EUR;
 • fiksna obrestna mera;
 • potrjevanje dokumentacije pri delodajalcu ni potrebno;
 • v kreditno sposobnost štejejo nakazila plače ali pokojnine in lahko tudi nekateri ostali prilivi (otroški dodatek, avtorski honorar, vračilo potnih stroškov …);
 • preprosto odplačevanje, saj mesečne obveznosti odplačujete z neposrednimi plačili z osebnega računa;
 • vlogo za kredit lahko enostavno oddate prek SKB NET spletne banke ali MOJ@SKB mobilne banke ali v katerikoli poslovalnici SKB.

Komu je namenjen?

Hitri gotovinski kredit je namenjen vsem zaposlenim ali upokojencem rezidentom državljanom Republike Slovenije, ki že najmanj šest mesecev prejemajo dohodke na osebni račun pri SKB, pod določenimi pogoji pa tudi tujcem rezidentom Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke na osebni račun pri SKB.


Značilnosti hitrega gotovinskega kredita

Pogoj: redne mesečne prihodke morate prejemati na osebni račun pri SKB najmanj 6 mesecev.

Odplačilna doba
od 3 do 60 mesecev.

Znesek kredita:

 • vrednost kredita se izračuna na osnovi kreditne sposobnosti stranke;
 • poleg plače, pokojnine ali rente se lahko upoštevajo tudi drugi redni mesečni prilivi v zadnjih šestih mesecih (otroški dodatek, avtorski honorar, vračilo potnih stroškov ...)
 • maksimalni znesek kredita je 10.000 EUR (odvisno od višine prihodkov)
 • omejitev veljajo za obstoječe hitre kredite in novi hitri kredit skupaj.

Minimalna mesečna anuiteta: 40 EUR.

Stroški odobritve kredita: 

 • kredit do 12 mesecev: 1,70 % od zneska kredita (najmanj 40,00 EUR in največ 120,00 EUR);
 • kredit od 13 do 60 mesecev: 1,70 % od zneska kredita (najmanj 45,00 EUR in največ 200,00 EUR).

Stroški vodenja kredita:

 • kredit do 12 mesecev: 1,80 EUR na mesec;
 • kredit od 13 do 48 mesecev: 2,40 EUR na mesec;
 • kredit od 49 do 120 mesecev: 3,00 EUR na mesec.

Možnosti zavarovanja kredita:

 • brez zavarovanja (odločitev je v pristojnosti enote, ki kredit odobri);
 • s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici;
 • kreditno sposobni porok.

Izračun hitrega gotovinskega kredita Jesen 2018 za znesek 5.000 EUR s fiksno obrestno mero

   

doba odplačila 36 mesecev
fiksna obrestna mera 5,50 %
skupna obrestna mera 5,50 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 9,05 %
mesečna obveznost 150,98EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 5.685,94EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo v SKB prejema že šest mesecev ali več;
 • kredit se obrestuje s fiksno obrestno mero, ki se celotno odplačilno dobo ne spreminja;
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izralunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kreita, izražene kot letni odstootek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje krdita na dan 24.10.2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer kredita brez zavarovanja.
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 2,40 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 85,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 669,34 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 24.10. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice;
 • Obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

 


Izračun hitrega gotovinskega kredita za znesek 10.000 EUR s fiksno obrestno mero

  

doba odplačila 60 mesecev
fiksna obrestna mera 5,60 %
skupna obrestna mera 5,60 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 7,69 %
mesečna obveznost 191,47 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 11.970,47 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki plačo v SKB prejema že šest mesecev ali več;
 • kredit se obrestuje s fiksno obrestno mero, ki se celotno odplačilno dobo ne spreminja; 
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 24. 10. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer kredita brez zavarovanja;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 3,00 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 170,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 1.970,47 EUR;
 • izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 24. 10. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice;
 • Obrestna mera se v času akcije lahko spremeni;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Za 100 % popoln kredit

V sodelovanju z  Generali zavarovalnico d.d.se kot kreditojemalec lahko dodatno zavarujete pred nepredvidljivimi dogodki, ki vam lahko otežijo redno odplačevanje kredita.

Ob najemu kredita izberite ustrezno zavarovanje:
mi pa vam obrestno mero še dodatno znižamo!

Zahtevana dokumentacija

Če želite pridobiti hitri gotovinski kredit, potrebujete: